rssheader

03/08/2021

Thanh Hóa: 380 tập thể, cá nhân được tôn vinh tại Đại hội thi đua yêu nước lần thứ 10

Thế Lượng - 02/10/2020, 19:28 GMT+07 | Chính trị
Phó Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, giai đoạn 2015 – 2019 của tỉnh Thanh Hóa. Phó Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, giai đoạn 2015 – 2019 của tỉnh Thanh Hóa.

Tại đại hội lần này, Thanh Hóa có 380 tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc phong trào thi đua yêu nước của tỉnh được tôn vinh.

Với chủ đề "Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh thi đua xây dựng tỉnh Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại”, cùng với việc tôn vinh, biểu dương những tập thể, cá nhân ưu tú, các điển hình tiên tiến, đại hội còn có trách nhiệm tổng kết, đánh giá toàn diện, khách quan về những kết quả đã đạt được.

Chỉ rõ những mặt hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước (TĐYN), công tác khen thưởng...

Ông Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa khai mạc đại hội Thi đua yêu nước lần thứ 10.

Qua đó, khơi dậy và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tinh thần tự lực, tự cường, truyền thống yêu nước, lao động cần cù, sáng tạo, tạo động lực mới, khí thế mới.

Phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Quyết tâm xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh giàu đẹp, văn minh và trở thành “tỉnh kiểu mẫu” như lúc sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.

Báo cáo tại đại hội, ông Nguyễn Đình Xứng – Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, cho biết: Giai đoạn 2015-2020, nền kinh tế của tỉnh Thanh Hóa tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay. Quy mô nền kinh tế đứng thứ 8 cả nước, cao nhất trong các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng nhanh và khá bền vững, luôn vượt dự toán hàng năm.

Hoạt động kinh tế đối ngoại, xúc tiến đầu tư, hợp tác quốc tế được tăng cường, từng bước đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn, góp phần quan trọng trong việc huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội có nhiều đột phá, bộ mặt nông thôn và đô thị có nhiều khởi sắc. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả vượt bậc và là một trong những tỉnh có kết quả xây dựng nông thôn mới tốt nhất của cả nước.

Các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục chuyển biến theo hướng nâng cao chất lượng, chuẩn hóa và xã hội hóa. Một số vấn đề xã hội bức xúc, kéo dài đã cơ bản được giải quyết.

Thanh Hóa là địa phương dẫn đầu cả nước về triển khai thực hiện công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa.

Quốc phòng được củng cố, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên. Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều đổi mới và đạt nhiều kết quả quan trọng, tích cực...

Bước vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn tới với những thuận lợi, thách thức đan xen. Hiện nay, Tỉnh ủy Thanh Hóa đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện các dự thảo văn kiện để tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Xây dựng các Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 5/8/2020 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Trong đó, xác định rõ mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 tỉnh Thanh Hóa trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới. Cùng với Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh và Thanh Hóa sẽ tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc. Đến năm 2030, Thanh Hóa sẽ trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, người dân có mức sống cao hơn bình quân cả nước.

Với tinh thần đó, tỉnh Thanh Hóa phát động thi đua trong toàn Đảng bộ, các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh giai đoạn 2020 – 2025, với những nội dung chủ yếu, sau: Đẩy mạnh các phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế nhanh, bền vững trên cơ sở phát triển công nghiệp nặng, nông nghiệp quy mô lớn, giá trị gia tăng cao là nền tảng. Công nghiệp năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và dịch vụ logistics là đột phá, du lịch là mũi nhọn.

Ông Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ 10.

Tập trung phát triển 4 trung tâm kinh tế động lực, 5 trụ cột tăng trưởng, 6 hành lang kinh tế. Triển khai thực hiện có hiệu quả 6 chương trình trọng tâm, 3 khâu đột phá, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, với trọng tâm: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân đạt 11% trở lên.

GRDP bình quân đầu người năm 2025 đạt 5.200 USD trở lên. Tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm đạt 750.000 tỷ đồng trở lên. Kim ngạch xuất khẩu năm 2025 đạt 8 tỷ USD. Thành lập mới 15.000 doanh nghiệp.

Đến hết năm 2025, có 17 huyện, thị xã, thành phố, 88% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm theo tiêu chí mới của giai đoạn 2021 - 2025 từ 1,5% trở lên.

Tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2025 đạt 75%. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đến năm 2025 đạt 81%. Tỷ lệ xã, phường, thị trấn, cơ quan đạt tiêu chí kiểu mẫu năm 2025 đạt 20% trở lên...

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã ghi nhận, biểu dương những thành tích mà Thanh Hóa đạt được trong thời gian qua.

Theo Phó Chủ tịch nước, đại hội là sự kiện chính trị quan trọng, là ngày hội lớn của Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa. Là nơi hội tụ, biểu dương, tôn vinh gương điển hình tiên tiến - những nhân tố tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh.

Các đại biểu dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa lần thứ 10.

“Có thể nói, 5 năm qua, ở ngành nào, cấp nào ở Thanh Hóa cũng có nhiều phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực. Bám sát vào nhiệm vụ chính trị trọng tâm của ngành mình, đơn vị mình.

Tiêu biểu là phong trào thi đua, như: Lao động giỏi, lao động sáng tạo; Dạy tốt, học tốt​; thi đua Quyết thắng; Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau;...

Đặc biệt là phong trào thi đua Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới. Đây là phong trào được các cấp, các ngành, các địa phươnghưởng ứng mạnh mẽ, sâu rộng với nhiều cách làm hay, thiết thực, hiệu quả”, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch nước cũng đề nghị Thanh Hóa trong thời gian tới, phong trào thi đua yêu nước cần nỗ lực phấn đấu thực hiện thật tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới. Bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định. Phấn đấu sớm đưa Thanh Hóa cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại...

Ông Trịnh Văn Chiến (người đứng giữa) - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa trao tặng danh hiệu Vì sự phát triển Thanh Hóa cho những cá nhân tiêu biểu.

Phó Chủ tịch nước cũng tin tưởng rằng, với sự nỗ lực, phấn đấu, đoàn kết của cán bộ, chiến sỹ và nhân dân, công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước của tỉnhThanh Hóa nhất định sẽ có nhiều thành công mới.

Tạo ra động lực quan trọng, sớm thực hiện thắng lợi “khát vọng thịnh vượng” và trở thành tỉnh “kiểu mẫu”, góp phần đẩy mạnh công cuộc đổi mới, hội nhập, phát triển đất nước.

Cũng tại đại hội, Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao Huân chương Lao động cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, giai đoạn 2015 – 2019. Tặng 200 suất học bổng cho các học sinh nghèo vượt khó của tỉnh Thanh Hóa...

Tỉnh Thanh Hóa đã tặng danh hiệu Vì sự phát triển Thanh Hóa cho 6 cá nhân xuất sắc; tặng bằng khen công dân kiểu mẫu năm 2019 cho 10 công dân tiêu biểu của tỉnh Thanh Hóa.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm