Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh ĐH 2017 đang được áp dụng như thế nào?

Theo quy chế tuyển sinh ĐH và các trường CĐ sư phạm năm 2017, chính sách ưu tiên trong tuyển sinh được áp dụng theo 2 hướng: ưu tiên theo đối tượng, ưu tiên theo khu vực.
Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh ĐH 2017 đang được áp dụng như thế nào?

Đối tượng ưu tiên được quy định khá cụ thể, chẳng hạn: Là người dân tộc thiểu số thường trú tại các xã khu vực 1, 2, 3 thuộc vùng dân tộc và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới; thương bệnh binh, con liệt sĩ, con thương, bệnh binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, người khuyết tật nặng và một số đối tượng thuộc diện chính sách, người có công với cách mạng, con em người có công với cách mạng; đối tượng là lực lượng vũ trang nhân dân, quân nhân có thời gian phục vụ theo quy định cụ thể trong quy chế. Đáng lưu ý, người có nhiều diện ưu tiên theo đối tượng thì chỉ được hưởng một diện ưu tiên cao nhất.

Về diện ưu tiên khu vực, quy chế hiện chia thành các khu vực tuyển sinh, trong đó khu vực 1 được cộng nhiều điểm ưu tiên nhất do đây là những địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn nhất, nghèo nhất cả nước.

Tiếp đó đến khu vực 2 nông thôn, là những nơi tập trung nhiều người dân thuần nông, chỉ chủ yếu dựa vào các hoạt động nông nghiệp nông thôn để kiếm sống.

Kế tiếp khu vực 2 là các thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, các thị xã, huyện ngoại thành của thành phố trực thuộc trung ương, nơi điều kiện kinh tế phát triển hơn nông thôn, có nhiều loại hình nông - công nghiệp - dịch vụ đa dạng hơn, điều kiện kinh tế tốt hơn.

Khu vực không được cộng điểm ưu tiên chính là khu vực 3, gồm các quận nội thành của thành phố trực thuộc trung ương như Hà Nội, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ.

Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1 điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là nửa điểm. Với quy chế này, một thí sinh được hưởng điểm cộng tối đa là 3,5 điểm.

Theo vtv.vn