Chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông

Chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông

Vậy tôi có được hưởng chế độ giảm định mức giờ dạy cho cả hai công việc là bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9 và Phó Chủ tịch Công đoàn nhà trường hay không? Đặng Hữu Khánh  (khanh.danghuu@gmail.com).

* Trả lời: Theo Điều 11 Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông (ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT) có nêu: Đối với giáo viên được huy động tham gia công tác hướng dẫn, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ do phòng GD&ĐT, sở GD&ĐT tổ chức thì 1 tiết giảng dạy thực tế được tính bằng 1,5 tiết định mức.

Tại Điểm a Khoản 2 Điều 3 Thông tư số: 08/2016/TT-BGDĐT ngày 28/3/2016 của Bộ GD&ĐT “Quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, có nêu: Giáo viên làm Chủ tịch, Phó Chủ tịch công đoàn cơ sở không chuyên trách trường tiểu học, trường chuyên biệt cấp tiểu học được giảm 4 giờ dạy trong một tuần (quy ra 140 giờ dạy trong một năm học); Trường THCS, trường chuyên biệt cấp THCS, trường THPT, trường chuyên biệt cấp THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh được giảm 3 giờ dạy trong một tuần (quy ra 105 giờ dạy trong một năm học).

Căn cứ vào quy định nêu trên và theo thư bạn viết, trường hợp của bạn được giảm 3 giờ dạy/tuần vì làm kiêm nhiệm Phó Chủ tịch Công đoàn nhà trường. Nếu bạn được phòng GD&ĐT, sở GD&ĐT huy động tham gia công tác hướng dẫn, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ thì sẽ được 1 tiết giảng dạy thực tế được tính bằng 1,5 tiết định mức. GD&TĐ

Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Trà Dơn (Nam Trà My, Quảng Nam) tham dự giải Hội khỏe Phù Đổng cấp trường. Ảnh: NTCC

Vì sao 'trắng' giáo viên thể dục?

GD&TĐ - Một số địa phương vùng sâu, vùng xa phải linh hoạt để bố trí đủ GV dạy thể dục trong điều kiện khó có thể tìm nguồn hợp đồng bởi thu nhập thấp.