Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Cao Bằng mở rộng dạy chương trình Anh ngữ mới với các trường đủ điều kiện

Lập Phương - 29/06/2018, 10:17 GMT+7 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

Trong đó yêu cầu những trường THCS và THPT tham gia dạy học chương trình Tiếng Anh theo Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020" (gọi là chương trình mới) tiếp tục nâng cao năng lực giáo viên và điều kiện cơ sở vật chất để tăng số học sinh và số lớp, triển khai mở rộng dạy chương trình mới đối với các trường có đủ điều kiện.

Đối với những huyện/thành phố đã dạy học theo chương trình mới ở cấp tiểu học huy động các điều kiện về giáo viên và cơ sở vật chất để có thể thu nhận hết số học sinh đã hoàn thành chương trình mới lớp 5 vào học tiếp chương trình mới ở lớp 6.

Tiếp tục thực hiện việc kiểm tra, đánh giá theo Công văn số 5333/BGDĐT-GDTrH ngày 29/9/2014 và Công văn so 3333/BGDĐT-GDTrH ngày 07/7/2016 của Bộ GDĐT về việc sử dụng định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học sinh phổ thông từ năm học 2015-2016 của Bộ GDĐT. Lập kế hoạch và bố trí kinh phí tổ chức đánh giá năng lực đầu ra Bậc 2 đối với học sinh lớp 9 và Bậc 3 đối với học sinh lớp 12 học theo chương trình mới.

Đối với các trường, lớp chưa đủ điều kiện thực hiện chương trình mới: tiếp tục thực hiện như hướng dẫn năm học 2010-2011 về dạy học ngoại ngữ trong trường THCS, THPT; tích cực chuẩn bị điều kiện để có thể sớm chuyển sang dạy theo chương trình mới.

Tổ chức dạy tiếng Trung là môn ngoại ngữ 2 đối với một số trường THCS thuộc huyện Trà Lĩnh, Phục Hòa nếu đáp ứng đủ các điều kiện về giáo viên, cơ sở vật chất, sự tự nguyện của học sinh.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm