Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Cao Bằng ban hành Chương trình hành động phòng, chống bạo lực học đường

Lập Phương - 04/07/2018, 08:30 GMT+7 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

Theo đó, mục tiêu đặt ra là 100% các cơ sở giáo dục tổ chức tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về phòng, chống bạo lực học đường cho cán bộ, nhà giáo và người học;

100% các cơ sở giáo dục tổ chức các hoạt động giáo dục, trang bị kiến thức, kỹ năng phòng, chống bạo lực học đường; rèn luyện kỹ năng sống cho người học;

100 % các cơ sở giáo dục công khai kế hoạch và các kênh tiếp nhận thông tin về bạo lực học đường; Thực hiện các biện pháp can thiệp, hỗ trợ kịp thời khi có người học bị bạo lực học đường;

100% các cơ sở giáo dục xây dựng và triển khai thực hiện bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học;

100% cơ quan quản lý giáo dục ở địa phương và cơ sở giáo dục có quy chế phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương về phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các vụ việc bạo lực học đường.

Để thực hiện các mục tiêu này, Sở GD&ĐT đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp; theo đó, đầu tiên là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về phòng, chống bạo lực học đường; tích hợp nội dung giáo dục phòng, chống bạo lực học đường vào các hoạt động giáo dục, nội dung chương trình giáo dục các cấp học;

Xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh, thân thiện trong cơ sở giáo dục; nâng cao năng lực, phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên các cơ sở giáo dục; tăng cường sự phối hợp giữa gia đình, nhà trừờng, xã hội; kiểm tra, giám sát và xử lý về bạo lực học đường.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm