Cận cảnh nơi an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Cận cảnh nơi an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Việc thi công con đường dẫn vào nơi an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp đang diễn ra khẩn trương tại khu vực núi Thọ (xã Quảng Đông, Quảng Trạch, Quảng Bình).

Công việc thi công khoảng 2 km đường dẫn vào khu vực núi Thọ - Nơi an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày 13/10 được triển khai khẩn trương cả ngày lẫn đêm kể từ ngày 8/10.

Cận cảnh nơi an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ảnh 1
Cận cảnh nơi an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ảnh 2
Cận cảnh nơi an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ảnh 3
Cận cảnh nơi an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ảnh 4
Cận cảnh nơi an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ảnh 5
Cận cảnh nơi an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ảnh 6
Cận cảnh nơi an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ảnh 7
Cận cảnh nơi an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ảnh 8
Cận cảnh nơi an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ảnh 9
Cận cảnh nơi an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ảnh 10

Theo QĐND