Cách xác định người trúng tuyển đào tạo thạc sỹ theo thứ tự ưu tiên

GD&TĐ - Hỏi: Nếu thi tuyển chương trình thạc sỹ có các thí sinh bằng điểm nhau thì xác định người trúng tuyển như thế nào? – Lê Văn Thanh (lvthanh***@gmail.com).
Cách xác định người trúng tuyển đào tạo thạc sỹ theo thứ tự ưu tiên

* Trả lời:

Theo Khoản 1, 2, 3 Điều 16 của Quy chế đào tạo trình độ thạc sỹ (Ban hành kèm theo Thông tư số: 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/ /2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT) quy định về điều kiện trúng tuyển, xét tuyển như sau:

- Thí sinh thuộc diện xét trúng tuyển phải đạt 50% của thang điểm đối với mỗi môn thi, kiểm tra (sau khi đã cộng điểm ưu tiên, nếu có).

- Căn cứ vào chỉ tiêu đã được thông báo cho từng ngành, chuyên ngành đào tạo và tổng điểm hai môn thi, kiểm tra của từng thí sinh (không cộng điểm môn ngoại ngữ), hội đồng tuyển sinh xác định phương án điểm trúng tuyển.

- Trường hợp có nhiều thí sinh cùng tổng điểm hai môn thi, kiểm tra nêu trên (đã cộng cả điểm ưu tiên, nếu có) thì xác định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên sau:

+ Thí sinh là nữ ưu tiên theo quy định tại Khoản 4, Điều 16 Nghị định số 48/2009/NĐ-CP ngày 19/5/2009 về các biện pháp đảm bảo bình đẳng giới;

+ Người có điểm cao hơn của môn chủ chốt của ngành, chuyên ngành;

+ Người được miễn thi ngoại ngữ hoặc người có điểm cao hơn của môn ngoại ngữ.

Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Trà Dơn (Nam Trà My, Quảng Nam) tham dự giải Hội khỏe Phù Đổng cấp trường. Ảnh: NTCC

Vì sao 'trắng' giáo viên thể dục?

GD&TĐ - Một số địa phương vùng sâu, vùng xa phải linh hoạt để bố trí đủ GV dạy thể dục trong điều kiện khó có thể tìm nguồn hợp đồng bởi thu nhập thấp.