Cà Mau khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường năm 2018

GD&TĐ -  Năm 2018, tỉnh Cà Mau sẽ tập trung giải quyết nhanh tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu công nghiệp Hoà Trung, Cụm công nghiệp Sông Đốc, các trung tâm thị trấn và một số tuyến sông trong nội ô TP Cà Mau.
Cà Mau khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường năm 2018

Đó là một trong những nội dung quan trọng trong Kế hoạch khắc phục ô nhiễm môi trường tỉnh Cà Mau năm 2018 vừa được UBND tỉnh ban hành.

Bên cạnh việc tập trung giải quyết nhanh tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu công nghiệp Hoà Trung, Cụm công nghiệp Sông Đốc, các trung tâm thị trấn và một số tuyến sông trong nội ô TP Cà Mau...

Tỉnh cũng tập trung kiểm soát, ngăn ngừa nguy cơ gây ô nhiễm môi trường tại các vùng nuôi tôm thâm canh, siêu thâm canh; tại các địa bàn có nhiều cơ sở sơ chế hàng thuỷ sản. Thu gom, xử lý triệt để chất thải y tế, nhất là chất thải y tế lây nhiễm; bảo quản, thu gom và xử lý chất thải nguy hại đúng hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Để ngăn chặn, khắc phục và xử lý có hiệu quả tình trạng ô nhiễm môi trường cần đẩy mạnh tuyên truyền, kêu gọi cộng đồng phê phán và lên án hành vi vứt rác bừa bãi, nhất là vứt rác thải xuống sông, rạch.

Đối với khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cần kết hợp giữa tuyên truyền, vận động với kiểm tra xử lý vi phạm và từng bước đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp theo quy hoạch được phê duyệt.

Một số khu dân cư tập trung tại TP Cà Mau và thị trấn Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời) cần tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện đúng quy định của chính quyền cơ sở và cơ quan tài nguyên và môi trường.

Chủ tịch UBND tỉnh giao thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan, UBND các huyện, thành phố Cà Mau khẩn trương xây dựng kế hoạch của đơn vị gửi sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi. Nếu đơn vị nào không báo cáo hoặc báo cáo không đầy đủ, không kịp thời, UBND tỉnh sẽ xem xét trách nhiệm của người đứng đầu trong đánh giá, phân loại cán bộ, công chức cuối năm.

Bên cạnh đó, giao Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì đôn đốc, theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện các nhiệm vụ đã giao cho các đơn vị theo kế hoạch này; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh tố chức họp sơ kết việc thực hiện kế hoạch trong tháng 9 năm 2018 để đánh giá tình hình thực hiện, khó khăn, vướng mắc, qua đó có giải pháp chỉ đạo phù hợp...

Giá vàng hôm nay tiếp tục tăng nhẹ

Giá vàng hôm nay tiếp tục tăng nhẹ

GD&TĐ - Giá vàng trong nước (7/6) giữ chiều ổn định, với giá vàng JSC hiện ở mức 67,00 triệu đồng/lượng. Trong khi giá vàng thế giới tiếp tục tăng nhẹ.