Ca khúc dự thi 161: Tượng đài vĩnh cửu

Ca khúc dự thi mã số CK 161, cuộc thi “Sáng tác ca khúc về thầy cô và mái trường” năm 2020.
Ca khúc dự thi 161: Tượng đài vĩnh cửu