Bước tiếp con đường chiến thắng 30/4

Bước tiếp con đường chiến thắng 30/4

(GD&TĐ) - Sự kiện 30/4/1975 đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi. Với chiến thắng 30/4/1975 lịch sử, quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã giành thắng lợi cuối cùng trong cuộc kháng chiến trường kỳ chống đế quốc Mỹ xâm lược và ngụy quyền Sài Gòn, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Chiến thắng 30/4/1975 đã mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc: kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Chúng ta không bao giờ quên mùa xuân và những ngày tháng tư năm 1975 hào hùng, khi những đoàn quân giải phóng như lốc cuốn giải phóng Buôn Ma Thuột, rồi từ Tây Nguyên, từ phía bắc ào về giải phóng Huế, Đà Nẵng, dải đất Nam Trung Bộ... và chia làm năm cánh xốc tới giải phóng Sài Gòn trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. 10 giờ 45 phút ngày 30/4/1975, xe tăng quân giải phóng hùng dũng húc tung cánh cửa chính tiến vào dinh Độc Lập. 11 giờ 30 phút cùng ngày, lá cờ chiến thắng của quân giải phóng tung bay trên nóc dinh Độc Lập – dinh lũy đầu não của chính quyền Sài Gòn, ghi dấu sự cáo chung của một chế độ tay sai hại dân hại nước.

Những ngày tháng tư lịch sử này, trong niềm tự hào dâng trào của người chiến thắng, lòng chúng ta không khỏi nhói đau khi tưởng nhớ đến những liệt sỹ đã hy sinh trên khắp các chiến trường, nhất là các liệt sỹ đã ngã xuống ngay trên đường phố Sài Gòn trong những giây phút cuối của cuộc chiến tranh, khi chúng ta đã chạm tay vào toàn thắng. Các anh, các chị - những người anh hùng có tên và vô danh đã cống hiến cả tuổi xuân và cuộc đời quý báu của mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Máu của các anh, các chị đã tô thắm cho lá cờ chiến thắng. Đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam và lớp lớp cháu con sẽ mãi khắc ghi công ơn của cha anh để bước tiếp trên con đường hướng tới một ngày mai tươi sáng.

TP. Hồ Chí Minh - trung tâm kinh tế, xã hội của cả nước. Ảnh: Ngô Việt Thành
TP. Hồ Chí Minh - trung tâm kinh tế, xã hội của cả nước.  Ảnh: Ngô Việt Thành

Bước tiếp trên con đường chiến thắng 30/4, sau ngày miền Nam giải phóng và đất nước thống nhất, nhân dân ta đã nhanh chóng bắt tay vào khắc phục hậu quả chiến tranh và tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội trên phạm vi cả nước. Công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa đặt ra cho dân tộc ta những thách thức mới to lớn. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, cách mạng Việt Nam tiếp tục đạt được những thắng lợi quan trọng. Chúng ta đã xác định được con đường và bước đi phù hợp với quy luật khách quan và điều kiện của Việt Nam để đưa đất nước đi lên con đường phát triển. Từ năm 1986, chúng ta đã tiến hành công cuộc đổi mới đất nước, với nội dung chính là xóa bỏ cơ chế quản lý tập trung quan liêu bao cấp, chuyển nền kinh tế đất nước sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thực hiện chính sách mở cửa và hội nhập quốc tế. Chúng ta đã bước đầu thực hiện được di nguyện của Bác Hồ kính yêu là đến ngày thắng lợi, nhân dân ta sẽ xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn to đẹp hơn. Những cánh đồng xanh đã mọc trên hố bom của những vùng chiến địa xưa. Những con đường quốc lộ rộng dài dọc ngang khắp các vùng miền đất nước. Những cây cầu hiện đại bắc qua các dòng sông năm nào còn cách trở đò phà. Những khu công nghiệp mới đã đi vào hoạt động hoặc đang được khẩn trương xây dựng... Nền kinh tế đất nước liên tục tăng trưởng và phát triển. Mặc dù đang phải nỗ lực rất lớn để ổn định kinh tế vĩ mô, chống lạm phát do chịu ảnh hưởng suy thoái của nền kinh tế thế giới và do những khó khăn nẩy sinh trong quá trình phát triển của đất nước, nhưng chúng ta vững tin với quyết tâm cao của toàn Đảng và toàn dân tộc, đất nước ta sẽ vượt qua mọi khó khăn trở ngại để tiếp tục phát triển.

Tháng 4 năm 2011 này, chúng ta đón mừng ngày chiến thắng 30/4 trong không khí phấn khởi của cả nước triển khai nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII, Hội đồng nhân dân các cấp. Trên cơ sở đánh giá những thành tựu, hạn chế, yếu kém và rút ra bài học kinh nghiệm từ thực tiễn lãnh đạo công cuộc đổi mới và hội nhập của đất nước, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã khẳng định sau 25 năm đổi mới, thế và lực của đất nước ta đã được nâng cao vượt bậc, dân tộc ta đã có một sức mạnh tổng hợp lớn hơn nhiều so với trước. Đại hội đã khẳng định phải tiếp tục đổi mới toàn diện, mạnh mẽ với hiệu quả ngày càng cao; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn liền với nền kinh tế tri thức; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế... Thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và sắp tới thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và Hội đồng nhân dân các cấp sẽ tạo ra những tiền đề nền tảng quan trọng cho đất nước ta tiếp tục đổi mới, hội nhập và phát triển.

Chào mừng ngày Chiến thắng 30/4, ngành Giáo dục & Đào tạo đang tiến đến thời điểm kết thúc năm học 2010 – 2011 với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục. Bước tiếp con đường chiến thắng 30/4, được tiếp thêm nguồn sức mạnh từ lịch sử hào hùng của dân tộc, với sự nỗ lực của chính mình và sự ủng hộ to lớn của Đảng, chính quyền các cấp và toàn xã hội, nhất định ngành Giáo dục & Đào tạo chúng ta sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học, tạo tiền đề cho bước phát triển tiếp theo với tư tưởng chủ đạo là đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã chỉ ra.

Giáo dục & Thời đại