Brazil: Phát 150.000 laptop cho 300 trường học

Brazil: Phát 150.000 laptop cho 300 trường học
Học sinh Brazil (ảnh: Internet)
Học sinh Brazil (ảnh: Internet)

Dự án tốn 82 triệu reais (47,6 triệu USD) này đã phải dừng lại từ năm 2008 vì sản phẩm máy tính của Comsat – công ty đã thắng thầu – không vượt qua được các cuộc thử nghiệm đánh giá của Bộ GD Brazil.
Theo chỉ định cuối cùng của chính phủ, công ty CCE sẽ thay thế Comsat và cung cấp 3.000 laptop đầu tiên cho GV sử dụng để giảng dạy trong 30 ngày. Mỗi chiếc laptop trị giá 319 USD.

Các trường sẽ bắt đầu nhận được máy tính sau khi GV được hướng dẫn sử dụng laptop và kết nối đường truy cập không dây.

Hiện tại, dự án đang được tiến hành ở một số bang như Rio de Janreiro, Rio Grande do Sul Sao Paulo, Tocantins…. và sẽ tiếp tục triển khai tại các bang khác.

Hà Châu (Theo Xinhua)