Bộ VH-TT&DL cảnh báo việc đăng ký xác lập kỷ lục "Màn đại xòe Việt Nam lớn nhất thế giới"

GD&TĐ - Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Trịnh Thị Thủy vừa ký văn bản gửi UBND tỉnh Yên Bái về việc xác lập kỷ lục Guinness "Màn đại xòe Việt Nam lớn nhất thế giới".
Bộ VHTTDL cho rằng việc tổ chức để xác lập kỷ lục với các thành tố di sản nói riêng và di sản nói cần hết sức thận trọng (ảnh minh họa TTXVN).
Bộ VHTTDL cho rằng việc tổ chức để xác lập kỷ lục với các thành tố di sản nói riêng và di sản nói cần hết sức thận trọng (ảnh minh họa TTXVN).

Trước đó, Bộ VH-TT&DL nhận công văn 2521 của UBND tỉnh Yên Bái xin ý kiến xác lập kỷ lục Guinness “màn đại xòe Việt Nam lớn nhất thế giới”. Với màn đại xòe này, tỉnh Yên Bái sẽ huy động 5.000 diễn viên quần chúng của thị xã Nghĩa Lộ và huyện Văn Chấn tham gia.

Đây sẽ là dịp để tỉnh Yên Bái quảng bá về truyền thống lịch sử mang đậm bản sắc văn hóa, dân tộc của Việt Nam, của vùng Tây Bắc nói chung và Yên Bái nói riêng tới bạn bè du khách trong nước và quốc tế.

Tuy  nhiên trong văn bản mới nhất, Bộ VH-TT&DL nhấn mạnh việc tổ chức để xác lập kỷ lục với các thành tố di sản nói riêng và di sản nói chung cần hết sức thận trọng vì có thể vi phạm các khuyến cáo của UNESCO. Vì vậy, Bộ VH-TT&DL  đề nghị tỉnh Yên Bái cân nhắc việc tổ chức "Màn đại xòe Việt Nam lớn nhất thế giới" để đăng ký xác lập kỷ lục Guinness và các hoạt động liên quan. 

Vào tháng 3/2019 Việt Nam đã đệ trình Hồ sơ di sản phi vật thể Nghệ thuật Xòe Thái đề nghị UNESCO ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Tuy nhiên theo tổ chức UNESCO, đối với hồ sơ đề nghị ghi danh vào danh sách của UNESCO, các quốc gia cần lưu ý các khuyến cáo.

Cụ thể, thận trọng trong các biện pháp bảo vệ và phát huy giá trị di sản bởi có thể vô tình gây nên sự ganh đua giữa các cộng đồng hoặc giữa các quốc gia, cũng như cần thiết phải lường trước sự nhạy cảm của cộng đồng khác trên khắp thế giới.

Bên cạnh đó, sự tôn trọng lẫn nhau giữa các cộng đồng, nhóm người và cá nhân là một nguyên tắc cơ bản của Công ước 2003... ghi danh di sản vào Danh sách của UNESCO không hàm ý độc quyền hay tạo thành dấu ấn về quyền sở hữu trí tuệ.

Cộng đồng phải đảm bảo vai trò trung tâm trong việc lập kế hoạch và thực hiện các biện pháp bảo vệ được đề xuất với sự đồng thuận trước và tự nguyện trên cơ sở đầy đủ thông tin.

Lưu ý giới thiệu di sản trong bối cảnh của chúng và chú trọng vào giá trị và ý nghĩa của chúng đối với cộng đồng có liên quan hơn là chỉ tập trung vào sức hấp dẫn về thẩm mỹ hoặc giá trị giải trí của di sản.

Ngoài ra, sự tác động của hoạt động du lịch đến việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản phi vật thể phải đảm bảo cộng đồng, nhóm người và cá nhân có liên quan là những người hưởng lợi, đồng thời phát huy vai trò dẫn dắt của họ trong quản lý hoạt động du lịch đó; sức sống các chức năng xã hội và ý nghĩa văn hóa của di sản không bị giảm bớt hoặc đe dọa bằng bất kỳ hình thức nào từ hoạt động di sản.

Chính vì những lưu ý của tổ chức UNESCO, Bộ VH-TT&DL đề nghị tỉnh Yên Bái cân nhắc việc tổ chức "Màn đại xòe Việt Nam lớn nhất thế giới" để đăng ký xác lập kỷ lục Guinness.