Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn chúc mừng 70 năm thành lập Công đoàn Giáo dục Việt Nam

GD&TĐ - Nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Công đoàn Giáo dục Việt Nam (22/7/1951 - 22/7/2021), Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã nhận được thư chúc mừng của lãnh đạo Bộ GD&ĐT, lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
Các cán bộ Công đoàn Giáo dục Việt Nam trong buổi khánh thành Phòng truyền thống Công đoàn Giáo dục Việt Nam
Các cán bộ Công đoàn Giáo dục Việt Nam trong buổi khánh thành Phòng truyền thống Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Động viên đội ngũ nhà giáo vượt qua mọi khó khăn, thi đua “dạy tốt - học tốt”

Nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Công đoàn Giáo dục Việt Nam (22/7/1951 - 22/7/2021), Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn đã gửi thư chúc mừng tới các thế hệ cán bộ, đoàn viên Công đoàn Giáo dục Việt Nam với những tình cảm tốt đẹp nhất.

Trong thư, Bộ trưởng viết: 70 năm qua, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã không ngừng nỗ lực, kiên trì và sáng tạo, phối hợp chặt chẽ với các cấp quản lý trong ngành Giáo dục thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành; động viên đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục vượt qua mọi khó khăn, thi đua “dạy tốt - học tốt”, trở thành những “tấm gương sáng cho học sinh noi theo”.

Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã bám sát thực tế, chủ động phát hiện vấn đề, cung cấp thông tin, tham mưu với Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ để xây dựng cơ chế, chính sách thiết thực cho nhà giáo; chia sẻ khó khăn với nhà giáo và người lao động đang công tác tại vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn hoặc gặp thiên tai, bão lũ; tôn vinh, nhân rộng những tấm gương nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tâm huyết, sáng tạo; khơi dậy lòng tự hào, tự tin, tự trọng nghề nghiệp cho đội ngũ nhà giáo cả nước. Có thể khẳng định, trong những kết quả và thành tựu chung của ngành Giáo dục, có phần đóng góp quan trọng của Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

Trong thời gian tới, ngành Giáo dục tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới căn bản và toàn diện theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ và Bộ trưởng mong Công đoàn Giáo dục Việt Nam phát huy hơn nữa những kết quả và kinh nghiệm trong 70 năm xây dựng và trưởng thành, hoạt động hiệu quả hơn, sáng tạo hơn, cùng với toàn Ngành tạo bước tiến mới vững chắc, góp phần vào công cuộc đổi mới căn bản và toàn diện nền Giáo dục.

Bộ trưởng gửi lời chúc các thế hệ cán bộ, đoàn viên Công đoàn Giáo dục Việt Nam dồi dào sức khỏe, luôn tràn đầy nhiệt huyết và tinh thần cống hiến, góp phần làm cho Công đoàn Giáo dục Việt Nam ngày càng xứng đáng là chỗ dựa tin cậy, là ngôi nhà chung của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục cả nước.

Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã tổ chức nhiều phong trào thi đua, cuộc vận động lớn mang tính ngành nghề sâu sắc. Ảnh minh họa
Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã tổ chức nhiều phong trào thi đua, cuộc vận động lớn mang tính ngành nghề sâu sắc. Ảnh minh họa

Đóng góp xứng đáng vào sự phát triển nền giáo dục

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Công đoàn Giáo dục Việt Nam (22/7/1951- 22/7/2021), Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang cũng đã gửi thư chúc mừng toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn ngành Giáo dục qua các thời kỳ những với những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Trong thư viết: Là công đoàn ngành Trung ương tập hợp đội ngũ đoàn viên có trình độ và nhận thức chính trị cao; trong 70 năm xây dựng và trưởng thành, bám sát chức năng của tỏ chức Công đoàn, sự chỉ đạo của Tông Liên đoàn Lao động Việt Nam và của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ.

Vai trò của tổ chức Công đoàn tiếp tục được khẳng định với nhiều phong trào thi đua, cuộc vận động lớn mang tính ngành nghề sâu sắc, phù hợp với nhu cầu và nguyện vọng của đoàn viên.

Các phong trảo thi đua, các cuộc vận động như “Hai tốt”, “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”, “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn”... đã trở thành những phong trào rộng lớn, có những phong trào xuyên suốt nhiều thập kỷ, tác động mạnh mẽ đến đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động trong Ngành; góp phần củng cố niềm tin của đoàn viên đối với tô chức Công đoàn.

Công đoàn Giáo dục Việt Nam cũng tham gia tích cực vào việc xây dựng chính sách, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, hỗ trợ phát triển năng lực nghề nghiệp, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo. Hoạt động của Công đoàn ngành Giáo dục đã góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh, đóng góp tích cực vào quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế của nền Giáo dục Việt Nam.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, trước những thời cơ và thách thức đặt ra đối với tổ chức Công đoàn, với ngành Giáo dục trong xu thế hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước, cán bộ đoàn viên Công đoàn Giáo dục Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, sáng tạo, đổi mới trong thực hiện nhiệm vụ, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển nền giáo dục nước nhà và thành tựu chung của tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ