#bộ trưởng Bộ gd&đt

30 kết quả phù hợp

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại Hội nghị.

Cần đầu tư trúng và đúng, có trọng tâm, trọng điểm

GD&TĐ - Ngày 16/4, Bộ GD&ĐT tổ chức Hội nghị trực tuyến về công tác giải ngân, quản lý đầu tư, tài chính, tản sản năm 2021. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn và Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị.