#Bỏ Phiếu

27 kết quả phù hợp

Cử tri huyện Mường Tè đi bỏ phiếu

Lai Châu: Mong có nhiều chính sách thu hút giáo viên

GD&TĐ - Cầm lá phiếu trên tay, cử tri huyện Mường Tè (Lai Châu) mong muốn đại biểu trúng cử sẽ có những đề xuất phù hợp, có chính sách nâng mức phụ cấp và thu hút giáo viên đến công tác ở vùng đặc biệt khó khăn.
Sáng 23/5, cử tri của huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng) đi bầu cử từ sớm.

Cử tri vùng sông nước đi bầu cử sớm

GD&TĐ - Sáng 23/5, cử tri của huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng) đã nô nức đi bỏ phiếu bầu Đại biểu Quốc Hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.