Bộ Giáo dục và Đào tạo và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp nhiều nội dung quan trọng

GD&TĐ - Chiều 14/12, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức lễ kí kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2026.
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn (bên phải) và Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đại diện 2 cơ quan kí kết Chương trình phối hợp.
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn (bên phải) và Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đại diện 2 cơ quan kí kết Chương trình phối hợp.

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang chủ trì lễ kí kết. Cùng dự, về phía Bộ Giáo dục và Đào tạo có các Thứ trưởng: Nguyễn Văn Phúc, Nguyễn Hữu Độ, Ngô Thị Minh; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có Phó Chủ tịch Thường trực Trần Thanh Hải; các Phó Chủ tịch: Trần Văn Thuật, Ngọ Duy Hiểu; lãnh đạo các ban, đơn vị của Tổng Liên đoàn và Công đoàn ngành Giáo dục.

Ngày 9/1/2013, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020” (Quyết định số 89/QĐ-TTg). Trong đó Thủ tướng Chính phủ giao Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ngành liên quan xây dựng và thực hiện Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2020”.

Nhằm triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020” và nghiên cứu, xây dựng Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2020” có hiệu quả, ngày 22/10/2014, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo ký kết Chương trình phối hợp công tác số 1583/CTPH-TLĐLĐVN-BGDĐT về nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp của công nhân, viên chức, lao động giai đoạn 2014 - 2020 (Chương trình 1583).

Báo cáo đánh giá kết quả phối hợp giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2014-2020, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ nhận định: Qua hơn 6 năm thực hiện, Chương trình 1583 đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Sau quá trình triển khai thực hiện Chương trình 1583, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Giáo dục Đào tạo đã thực hiện được mục tiêu nâng cao nhận thức của cán bộ công đoàn, đội ngũ giáo viên, công nhân lao động về học tập cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, hiểu biết pháp luật, góp phần xây dựng xã hội học tập và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang chủ trì lễ kí kết. ảnh 1

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang chủ trì lễ kí kết.

Thực hiện được các nhiệm vụ của Chương trình 1583, nhất là bước đầu biên soạn được tài liệu nguồn; từng bước thương lượng, đối thoại với người sử dụng lao động hỗ trợ, tạo điều kiện cho công nhân lao động tham gia học tập nâng cao trình độ, đưa nhiệm vụ này vào nghị quyết hội nghị người lao động hoặc vào thỏa ước lao động tập thể. Cùng với đó, vận động công nhân lao động học hoàn thiện trình độ trung học phổ thông, học nâng cao tay nghề, hiểu biết pháp luật, học ngoại ngữ, tin học, kỹ năng sống; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, mạng internet trong quá trình tuyên truyền; xây dựng được một số mô hình tuyên truyền tại cơ sở.

Bên cạnh kết quả đạt được, một số hạn chế, tồn tại là số lượng công nhân lao động học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp chưa nhiều; tài liệu, thời gian, địa điểm học tập còn thiếu so với như cầu của công nhân lao động. Còn thiếu cơ chế chính sách, kinh phí hỗ trợ công nhân lao động tham gia học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ báo cáo đánh giá kết quả phối hợp giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2014-2020. ảnh 2
Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ báo cáo đánh giá kết quả phối hợp giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2014-2020.

Chia sẻ dự thảo Chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2026, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Việt Nam, cho biết: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ kí ban hành Đề án thành phần “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2030” theo phân công nhiệm vụ tại Quyết định số 1373/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện nhiệm vụ tại Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025 trong các cơ sở giáo dục của tổ chức công đoàn.

Đồng thời, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; định hướng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo về học tập suốt đời; nâng cao trình độ, kĩ năng nghề nghiệp trong công nhân, viên chức, lao động.

Phối hợp nghiên cứu đề xuất chính sách đối với đoàn viên công đoàn là giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục, cán bộ quản lí giáo dục. Nghiên cứu đưa nội dung giáo dục lí luận về công nhân và công đoàn vào chương trình giảng dạy ở các cấp học, nhất là giáo dục đại học. Phối hợp quản lí, chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động của các trường đại học thuộc Tổng Liên đoàn. Đề xuất cơ chế, chính sách phát triển các trường học tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, đặc biệt là các trường mầm non, tiểu học.

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Việt Nam chia sẻ dự thảo Chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2026. ảnh 3
Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Việt Nam chia sẻ dự thảo Chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2026.

Hai cơ quan đồng thời phối hợp biên soạn tài liệu bồi dưỡng kiến thức, kĩ năng phù hợp với nhu cầu của công nhân, viên chức, lao động; tổ chức tập huấn cho cán bộ công đoàn làm công tác nâng cao trình độ, kĩ năng nghề nghiệp và tập huấn kiến thức, kĩ năng cần thiết cho đội ngũ nhà giáo.

Tập huấn, trang bị kiến thức, kĩ năng để công nhân, viên chức, lao động phối hợp với đội ngũ nhà giáo trong nhà trường cùng rèn luyện, bồi dưỡng kĩ năng sống, kĩ năng tổ chức các hoạt động trải nghiệm tại chỗ, các hoạt động ngoại khóa, kĩ năng kết nối, kĩ năng ứng phó tình huống để bảo vệ con em mình khỏi bị tai nạn thương tích, bị xâm hại, bạo hành trong các cơ sở giáo dục.

Cùng với đó, tổ chức các hoạt động nâng cao trình độ, kĩ năng nghề nghiệp, đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp. Tạo điều kiện cho các trường đại học thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát triển và tổ chức hiệu quả chương trình giáo dục sau đại học cho cán bộ công đoàn tại các địa phương, ngành, góp phần nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp...

Phát biểu tại lễ kí kết, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn và Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đều khẳng định tầm quan trọng và ghi nhận kết quả công tác phối hợp giữa 2 cơ quan trong thời gian qua.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, Chủ tịch nguyễn Đình Khang tin tưởng, với kí kết hôm nay, hoạt động hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng Liên đoàn Giáo dục Việt Nam sẽ ngày càng chất lượng, hiệu quả.

Nhiệm vụ phối hợp trong thời gian tới cũng được Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, Chủ tịch nguyễn Đình Khang nhấn mạnh; đặc biệt liên quan đến triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”; tổ chức có hiệu quả các hoạt động học tập suốt đời, các phong trào thi đua học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp trong công nhân, viên chức, lao động, các phong trào thi đua học tốt, dạy tốt trong các cơ sở giáo dục,…; đề xuất cơ chế, chính sách phát triển các trường học tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, đặc biệt là các trường mầm non, tiểu học…

Trong khuôn khổ lễ kí kết, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao tặng Kỉ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn Việt Nam cho 8 lãnh đạo, cán bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đồng thời, Bộ Giáo dục và Đào tạo trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục cho 10 lãnh đạo, cán bộ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Giáo dục cho lãnh đạo, cán bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. ảnh 4
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Giáo dục cho lãnh đạo, cán bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang trao Kỉ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn Việt Nam cho 8 lãnh đạo, cán bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo. ảnh 5
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang trao Kỉ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn Việt Nam cho 8 lãnh đạo, cán bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang trao Kỉ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn Việt Nam cho 8 lãnh đạo, cán bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo. ảnh 6
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang trao Kỉ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn Việt Nam cho 8 lãnh đạo, cán bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
Ảnh minh họa ITN.

Nền tảng quan trọng

GD&TĐ - Chuyển đổi số không chỉ là câu chuyện về công nghệ hay mạng, mà phải là quá trình cá nhân hóa.
Ảnh minh họa ITN.

Dấu mốc quan trọng

GD&TĐ - Với Kỳ thi tốt nghiệp THPT, năm 2024 sẽ là dấu mốc quan trọng - Kỳ thi tốt nghiệp THPT cuối cùng theo Chương trình GDPT 2006.