Bộ GD&ĐT phê duyệt đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2022-2026

0:00 / 0:00
0:00
GD&TĐ - Ngày 5/9, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn ký quyết định phê duyệt Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2022-2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện có 20 đơn vị tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước. Ảnh: TL.
Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện có 20 đơn vị tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước. Ảnh: TL.

Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2022-2026 của Bộ GD&ĐT được xây dựng dựa trên các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tinh giản biên chế.

Năm 2017, căn cứ vào thực tế, Bộ GD&ĐT chủ động rà soát, điều chỉnh, sắp xếp, tổ chức lại và giảm được 2 đơn vị cấp Vụ; giảm 25 đơn vị cấp Phòng do không thành lập Phòng trong Vụ - giảm 6 lãnh đạo cấp Vụ/Cục.

Năm 2022, Bộ GD&ĐT đã hoàn thành sắp xếp các đơn vị theo Nghị định số 86/2022 của Chính phủ, giảm được 1 Vụ, chuyển đổi 1 Cục thành Vụ so với cơ cấu tổ chức trước đây.

Năm 2023, Bộ GD&ĐT đã hoàn thành việc đổi tên, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị hành chính thuộc Cục. Đổi tên 4 đơn vị từ Phòng Hành chính - Tổng hợp thành Văn phòng Cục; giảm 1 đơn vị cấp Phòng thuộc Cục Công nghệ thông tin (từ 4 Phòng xuống còn 3 Phòng).

Đến nay, Bộ GD&ĐT đã hoàn thành việc chuyển 5 trường dự bị trực thuộc Bộ về trực thuộc Ủy ban Dân tộc; chuyển Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nguồn nhân lực về trực thuộc Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Ngành Giáo dục cũng đã hoàn thành giảm 10% chỉ tiêu, biên chế công chức so với 2015. ảnh 1

Ngành Giáo dục cũng đã hoàn thành giảm 10% chỉ tiêu, biên chế công chức so với 2015.

Hiện nay, Bộ GD&ĐT có 20 đơn vị tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước gồm: Văn phòng, Thanh tra, 14 Vụ và 4 Cục.

Ngoài ra, Bộ còn 3 đơn vị được giao biên chế công chức hàng năm là: Văn phòng Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực; Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước; Văn phòng Đảng - Đoàn thể.

Về đội ngũ, hiện nay có 472 người là công chức thuộc các đơn vị trong cơ quan Bộ GD&ĐT, không bao gồm số sĩ quan biệt phái của Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh. Trong khi số công chức đến tuổi nghỉ hưu từ năm 2022-2026 khoảng 91 người.

Năm 2020, lần đầu tiên Bộ GD&ĐT được giao chỉ tiêu hợp đồng lao động là 72 người, ổn định đến hết năm 2021. Hiện tại, Bộ có 56 hợp đồng lao động - trong đó số lao động hợp đồng không xác định thời hạn là 55...

Trong giai đoạn 2016 - 2022 và 6 tháng đầu năm 2023, Bộ GD&ĐT đã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ chủ trương của Đảng và Nhà nước về tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế. Cơ cấu tổ chức bộ máy của cơ quan Bộ đã được sắp xếp cơ bản tinh gọn, khoa học, hiệu quả.

Về đánh giá chung, Bộ GD&ĐT đã hoàn thành tỉ lệ tinh giản biên chế giai đoạn đến 2021 là 10%, sử dụng đúng số chỉ tiêu trong phạm vi được giao sau khi cắt giảm tiếp 10% chỉ tiêu biên chế của Bộ so với năm 2021. Số lượng công chức hiện nay của Bộ cơ bản đáp ứng nhu cầu tối thiểu công chức của các đơn vị.

Quý độc giả có thể xem toàn bộ Đề án TẠI ĐÂY.

Bên cạnh đó, Bộ GD&ĐT đã hoàn thành việc xây dựng, phê duyệt vị trí việc làm, mô tả công việc, khung năng lực vị trí việc làm cho các đơn vị. Tuyển dụng, sắp xếp, bố trí công chức đúng trình độ chuyên môn, ngạch công chức theo yêu cầu vị trí việc làm...

Ảnh minh họa ITN.

Nền tảng quan trọng

GD&TĐ - Chuyển đổi số không chỉ là câu chuyện về công nghệ hay mạng, mà phải là quá trình cá nhân hóa.