Bộ GD&ĐT: Không để xảy ra tình trạng đơn tồn, né tránh trách nhiệm

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT ban hành kế hoạch triển khai thực hiện thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo kế hoạch này, Thanh tra Bộ và các đơn vị thuộc Bộ khi thực hiện việc xử lý đơn thư, tham mưu giải quyết đơn theo đúng pháp luật, không để xảy ra tình trạng đơn tồn, chuyển lòng vòng, né tránh trách nhiệm.

Chánh Thanh tra, người đứng đầu các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ GD&ĐT tập trung chỉ đạo, chủ động rà soát, nắm tình hình, kịp thời phát hiện để tham mưu với lãnh đạo Bộ các giải pháp ngăn chặn các trường hợp khiếu kiện đông người; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng ở Trung ương và địa phương nhằm tập trung giải quyết dứt điểm ngay tại cơ quan, đơn vị, hạn chế tối đa việc công dân tập hợp đông người, khiếu nại, tố cáo vượt cấp.

Bộ phận tiếp công dân của Bộ GD&ĐT đặt tại Thanh tra Bộ, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT giúp Bộ trưởng thực hiện chế độ tiếp công dân định kỳ và đột xuất theo quy định tại Phòng Tiếp công dân của Bộ GD&ĐT tại 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội và số 3 Công trường Quốc tế, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Khi có khiếu nại, kiến nghị đông người, Chánh Thanh tra, Thủ trưởng đơn vị, tổ chức thuộc Bộ GD&ĐT phải phân công cán bộ chủ trì, cùng các cơ quan chức năng liên quan trực tiếp vận động, thuyết phục công dân trở về địa phương giải quyết.

Đồng thời, phải kịp thời tham mưu lãnh đạo Bộ có kế hoạch chỉ đạo giải quyết nhanh chóng, kịp thời, dứt điểm, không để kéo dài, không để tiếp tục khiếu nại, kiến nghị vượt cấp.

Đối với các trường hợp cá nhân, tổ chức có biểu hiện kích động hoặc lợi dụng khiếu kiện để gây rối thì phối hợp với lực lượng công an có biện pháp xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đúng quy định pháp luật, dứt điểm các vụ việc phức tạp, kéo dài: Chánh Thanh tra, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT tập trung giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đảm bảo đúng trình tự thủ tục theo quy định pháp luật hạn chế tình trạng để công dân bức xúc khiếu nại vượt cấp;

Tiếp tục kiểm tra, rà soát giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch số 2100/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của cơ quan, đơn vị mình.

Khi có quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo có hiệu lực pháp luật, thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT có trách nhiệm tổ chức thực hiện hoặc chỉ đạo thực hiện ngay, không để kéo dài. Trường hợp có vướng mắc phải báo cáo kịp thời người có thẩm quyền xử lý.

Người đứng đầu các đơn vị trực thuộc Bộ GD&ĐT có trách nhiệm chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị đúng quy định pháp luật. Tập trung rà soát, xử lý dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài tại đơn vị.

Báo Giáo dục và Thời đại tăng cường đưa các tin, bài phản ánh, góp ý, trao đổi kinh nghiệm, nghiên cứu lý luận trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chú trọng bài viết phản ánh thực tế công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của Bộ GD&ĐT đưa thông tin chính thống đến bạn đọc và xã hội.
Ảnh minh họa ITN.

Nền tảng quan trọng

GD&TĐ - Chuyển đổi số không chỉ là câu chuyện về công nghệ hay mạng, mà phải là quá trình cá nhân hóa.