Bộ GD&ĐT tuyển 40 tiến sĩ du học Pháp làm giảng viên ĐH USTH

Bộ GD&ĐT tuyển 40 tiến sĩ du học Pháp làm giảng viên ĐH USTH
Bộ GD&ĐT tuyển 40 tiến sĩ du học Pháp làm giảng viên ĐH USTH ảnh 1

Các ngành gửi đi đào tạo tập trung vào 6 lĩnh vực: năng lượng; khoa học vật liệu - công nghệ nano; công nghệ sinh học - dược; nước, môi trường, hải dương học; công nghệ thông tin và truyền thông; khoa học hàng không - vũ trụ.

Đối tượng: là Giảng viên, cán bộ trong biên chế hoặc hợp đồng đang công tác tại các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, trung tâm công nghệ cao có nguyện vọng đi học nghiên cứu sinh và khi tốt nghiệp trở về làm giảng viên tại Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội. Cơ quan công tác hiện nay đồng ý cho cán bộ chuyển công tác đến Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội sau khi hoàn thành khóa học về nước;

Sinh viên Việt Nam mới tốt nghiệp cao học với kết quả học tập đạt khá trở lên hoặc tốt nghiệp đại học trình độ kỹ sư (hệ đào tạo 5 năm) đạt loại giỏi (tại Việt Nam và Pháp), chưa có cơ quan công tác, và có nguyện vọng được đào tạo và cam kết trở về làm giảng viên tại Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội.

Người dự tuyển phải thỏa mãn các điều kiện và tiêu chuẩn sau: Được cơ quan có thẩm quyền (cơ quan trực thuộc Bộ/cơ quan ngang Bộ) cử dự tuyển (đối với cán bộ đang công tác); có phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn giỏi, đủ sức khỏe để học tập ở nước ngoài, cam kết trở về nước làm việc tại Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội theo yêu cầu của Nhà nước. Cam kết phải được cơ quan cử đi học xác nhận và bảo lãnh (sinh viên mới tốt nghiệp phải có cam kết được gia đình hoặc người bảo trợ bảo lãnh về tài chính và có xác nhận của địa phương); không quá 40 tuổi (sinh sau ngày 31/12/1969); có bằng thạc sĩ với kết quả học tập đạt khá trở lên hoặc bằng đại học trình độ kỹ sư hệ 5 năm với kết quả học tập đạt loại giỏi; (Đối với trường hợp người dự tuyển sẽ tốt nghiệp năm 2010 thì cần có kết quả học tập đến thời điểm đăng ký dự tuyển; khi được chọn tham dự phỏng vấn (giữa tháng 7/2010) phải bổ sung bảng điểm toàn khóa học, giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình học tập và đang chờ cấp bằng; sau khi trúng tuyển cần bổ sung bản sao bằng và bảng điểm chính thức trong quý III/2010 để hoàn tất thủ tục cấp học bổng đi học trong quý IV/2010); bằng  tốt nghiệp đại học và cao học có ngành học phù hợp với ngành đăng ký đi học tiến sĩ; Đủ trình độ ngoại ngữ theo qui định; ưu tiên người đã tiến hành các hoạt động nghiên cứu trong và sau khi học đại học, cao học, có thành tích nghiên cứu khoa học thể hiện qua các bài báo đăng trên tạp chí khoa học, hoặc báo cáo tại hội nghị khoa học cấp trường trở lên và được đăng trong kỷ yếu hội nghị, hoặc tham gia đề tài nghiên cứu cấp Bộ trở lên và đề tài đó đã được nghiệm thu hoặc sử dụng.

Lưu ý: Người đã trúng tuyển học bổng ngân sách Nhà nước năm 2008 và 2009 chưa làm thủ tục đi học nước ngoài, nếu có nguyện vọng được đi học tiến sĩ tại Pháp để về làm việc cho Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, cần nộp bổ sung phiếu đăng ký dự tuyển mới có ý kiến của cơ quan đồng ý cho chuyển công tác sau khi đào tạo tại nước ngoài kèm theo hồ sơ dự tuyển bằng tiếng Pháp hoặc tiếng Anh theo quy định và sẽ được bố trí tham dự phỏng vấn của Hội đồng chuyên gia Việt - Pháp.

Bộ GD&ĐT không xét duyệt và cấp học bổng cho người đã tự lên đường đi học chương trình tiến sĩ tại Cộng hòa Pháp theo các học bổng khác hoặc theo diện tự túc kinh phí trước khi được Bộ GD&ĐT ra quyết định phê duyệt trúng tuyển học bổng theo thông báo tuyển sinh này.

Những trường hợp không yêu cầu về ngoại ngữ: Người dự tuyển có bằng tốt nghiệp đại học, cao học hoặc giấy chứng nhận có thời gian thực tập khoa học từ 12 tháng trở lên ở nước ngoài với ngôn ngữ đã sử dụng trong học tập ở nước ngoài là tiếng Anh hoặc tiếng Pháp thì không yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ.

Trường hợp có yêu cầu về ngoại ngữ: Người dự tuyển tốt nghiệp đại học, cao học trong nước hoặc các nước không sử dụng tiếng Pháp và tiếng Anh trong học tập, nếu đăng ký đi học bằng tiếng Pháp phải có chứng chỉ tiếng Pháp TCF 350 điểm trở lên hoặc tương đương, trường hợp đăng ký học bằng tiếng Anh thì phải có chứng chỉ tối thiểu 500 điểm TOEFL hoặc 5.5 điểm IELTS (Có thể liên hệ với Cục Đào tạo với nước ngoài theo email: ngoaingu@vied.vn để được hỗ trợ cung cấp thông tin đăng ký tham dự các kỳ thi tiếng Pháp và tiếng Anh gần nhất cho kịp thời hạn nộp hồ sơ dự tuyển).

Đối với người đăng ký đi học bằng tiếng Anh, ngoài yêu cầu phải có chứng chỉ tiếng Anh nêu trên, nếu trúng tuyển thì đến thời điểm làm thủ tục lên đường đi học phải có chứng chỉ tiếng Pháp TCF 200 điểm trở lên (theo quy định của Pháp kể từ tháng 9/2009 về việc cấp visa cho người nước ngoài nhập cảnh với mục đích du học).

Các cơ quan có người đăng ký dự tuyển phải tổ chức sơ tuyển hoặc thành lập Hội đồng xét tuyển theo các điều kiện và tiêu chuẩn quy định ở trên, lập danh sách trích ngang cán bộ dự tuyển theo thứ tự ưu tiên và gửi cùng công văn giới thiệu cán bộ dự tuyển đến Bộ GD&ĐT (Cục Đào tạo với nước ngoài).

Hồ sơ bằng tiếng Việt (01 bộ) gồm các giấy tờ xếp theo thứ tự dưới đây:

1.    Công văn cử dự tuyển của cơ quan có thẩm quyền (cơ quan trực thuộc Bộ/cơ quan ngang Bộ) và danh sách người dự tuyển theo thứ tự ưu tiên giới thiệu dự tuyển (xem hướng dẫn tại mục 7.1.);
2.    Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định được khai đầy đủ các mục và có xác nhận của cơ quan (đối với cán bộ đang công tác) hoặc xác nhận của địa phương (đối với sinh viên, học viên cao học mới tốt nghiệp);
3.    Bản cam kết theo mẫu quy định có xác nhận của cơ quan (đối với cán bộ đang công tác) hoặc xác nhận của địa phương (đối với sinh viên, học viên cao học mới tốt nghiệp);
4.    Bản sao quyết định tuyển dụng hoặc bản sao hợp đồng lao động từ khi bắt đầu làm việc đến nay và bản sao sổ bảo hiểm xã hội hoặc bảng lương trong vòng 03 tháng gần đây có thể hiện đóng bảo hiểm xã hội (nếu có);
5.    Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan đang quản lý cán bộ (đối với cán bộ đang công tác) hoặc xác nhận của địa phương (đối với sinh viên, học viên cao học mới tốt nghiệp);
6.    Bản sao hợp lệ bằng, bảng điểm đại học và thạc sĩ (đối với người đã tốt nghiệp cao học). Nếu bằng và bảng điểm do nước ngoài cấp thì cần cung cấp bản dịch công chứng hợp lệ sang tiếng Việt kèm theo quy định về đánh giá theo thang điểm của cơ sở đào tạo nước ngoài;
7.    Bản sao hợp lệ chứng chỉ ngoại ngữ (đối với trường hợp dự tuyển quy định phải có chứng chỉ ngoại ngữ);
8.    Tóm tắt đề tài nghiên cứu/ dự định nghề nghiệp viết bằng tiếng Việt (trong khoảng 1-3 trang giấy A4);
9.    Bản kê khai các công trình khoa học đã công bố cùng bản sao các công trình đó, nếu là bài báo hoặc báo cáo khoa học: toàn văn bài báo, trang bìa, trang mục lục của số tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị đăng bài; nếu là đề tài: bản đăng ký đề tài, báo cáo nghiệm thu, biên bản nghiệm thu (nếu có).
Hồ sơ bằng tiếng Pháp hoặc tiếng Anh (01 bộ) gồm các giấy tờ xếp theo thứ tự dưới đây:
1.    Phiếu đăng ký dự tuyển bằng tiếng Pháp hoặc tiếng Anh theo mẫu quy định;
2.    Lý lịch mới nhất bằng tiếng Pháp hoặc tiếng Anh (CV),  trong đó cần trình bày nổi bật quá trình và thành tích học tập, kinh nghiệm nghề nghiệp hay kinh nghiệm trong các hoạt động sinh viên;
3.    Thư của người dự tuyển tự trình bày nguyện vọng và cam kết đi học để về làm việc cho Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội viết bằng tiếng Pháp hoặc tiếng Anh (Lettre de motivation);
4.    Bằng tốt nghiệp, bảng điểm đại học và thạc sĩ (nếu có) dịch công chứng sang tiếng Pháp hoặc tiếng Anh (có đính kèm photocopy văn bằng gốc cấp bằng các thứ tiếng khác tiếng Anh và Pháp);   
5.    Tóm tắt đề tài nghiên cứu/ dự định nghề nghiệp viết bằng tiếng Pháp hoặc tiếng Anh (trong khoảng 1-3 trang giấy A4);
6.     02 thư giới thiệu của giáo sư hoặc của nhà khoa học Việt Nam và lãnh đạo cơ quan đang công tác về khả năng học tập/ nghiên cứu khoa học và kinh nghiệm nghề nghiệp;
7.    Bản sao hợp lệ chứng chỉ ngoại ngữ (đối với trường hợp dự tuyển quy định phải có chứng chỉ ngoại ngữ);
8.    Danh mục các công trình khoa học đã công bố: bài báo hoặc báo cáo khoa học, đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, Bộ,... (nếu có).

Toàn bộ giấy tờ cần trình bày trên giấy khổ A4, theo chiều dọc trang giấy. Người dự tuyển cần scan bộ hồ sơ đầy đủ bằng tiếng Pháp hoặc tiếng Anh thành file định dạng pdf (file nén) gửi bằng thư điện tử  đến địa chỉ e-mail: usth@vied.vn trước ngày 15/6/2010.

Bản chính hồ sơ dự tuyển bằng tiếng Việt và tiếng Pháp hoặc tiếng Anh cần đựng trong các túi hồ sơ riêng kích thước 25cm x 34cm mặt ngoài túi hồ sơ có ghi “Hồ sơ dự tuyển đi đào tạo tiến sĩ tại Cộng hòa Pháp (USTH) bằng ngân sách Nhà nước năm 2010” và danh mục các loại giấy tờ có trong túi, ghi rõ địa chỉ liên hệ, các số điện thoại cố định, di động, e-mail và fax để liên lạc (nếu có). Các hồ sơ này cần gửi phát chuyển nhanh bảo đảm hoặc nộp trực tiếp tại Văn phòng một cửa - Cục Đào tạo với nước ngoài, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 21 Lê Thánh Tông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thời hạn nộp hồ sơ: Trước ngày 18/6/2010 (tính theo dấu bưu điện hoặc sổ theo dõi nhận hồ sơ của Văn phòng một cửa - Cục Đào tạo với nước ngoài). Lệ phí dự tuyển: 200.000đ/người.

Dự kiến, người học sẽ lên đường đi học trong quý IV/2010.

Đan Thảo

Cha mẹ cần hình thành thói quen tự giác học cho trẻ. Ảnh minh họa.

Bí kíp giúp con tự giác học

GD&TĐ - Để giúp con hình thành thói quen tự giác học, các bậc cha mẹ có thể tham khảo gợi ý của chuyên gia dưới đây.