Bộ GD&ĐT phân công lại công tác của lãnh đạo Bộ

Bộ GD&ĐT phân công lại công tác của lãnh đạo Bộ
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận chúc mừng tân Thứ trưởng Bùi Văn Ga
  Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận tặng hoa chúc mừng tân Thứ trưởng Bùi Văn Ga. Ảnh: gdtd.vn

Theo đó, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận sẽ đảm nhiệm các lĩnh vực công tác: Chiến lược và kế hoạch phát triển giáo dục; Tổ chức cán bộ; Kế hoạch - Tài chính ngành; Cơ sở vật chất và thiết bị trường học. Tham gia giải quyết các công việc thuộc trách nhiệm của các Thứ trưởng khi được đề nghị hoặc thấy cần thiết.

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận đồng thời phụ trách các đơn vị: Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Kế hoạch - Tài chính; Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em; Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam; Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước. Phụ trách các Dự án, Đề án và các Hội: Dự án Hỗ trợ đổi mới quản lý giáo dục; Đề án Kiên cố hóa trường lớp học; Dự án Xây dựng 4 trường đại học xuất sắc và các đại học chất lượng cao hợp tác với các nước khác (đề án quốc gia). Tham gia các Ban chỉ đạo của Chính Phủ: Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ và các ban khác liên quan đến lĩnh vực công tác. Phụ trách địa bàn: Các tỉnh khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long và các thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ.

Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển phụ trách các lĩnh vực công tác: Giáo dục trẻ khuyết tật và hoà nhập; Giáo dục Tiểu học; Giáo dục Trung học; Giáo dục thường xuyên; Phát triển ngành sư phạm; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Công tác tổ chức cán bộ theo sự phân công của Bộ trưởng. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bộ trưởng.

Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển phụ trách các đơn vị: Vụ Giáo dục Tiểu học; Vụ Giáo dục Trung học; Vụ Giáo dục thường xuyên; Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục; Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục; Học viện Quản lý giáo dục; Trường Cán bộ quản lý giáo dục thành phố Hồ Chí Minh. Phụ trách các Dự án, Đề án và các Hội: Dự án Giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; Dự án Hợp tác với Unicef chu kỳ 2006-2010 và các dự án phi chính phủ; Chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học; Chương trình Phát triển giáo dục trung học; Dự án Phát triển giáo dục trung học cơ sở II; Dự án Giáo dục trung học cơ sở vùng khó khăn nhất; Dự án Phát triển giáo dục trung học phổ thông; Dự án Phát triển giáo viên trung học phổ thông và trung cấp chuyên nghiệp; Dự án Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiểu học và trung học cơ sở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam (Dự án Việt - Bỉ); Đề án Giáo dục trẻ khuyết tật; Đề án Phát triển ngành sư phạm và các trường sư phạm; Đề án Tăng cường giảng dạy tiếng Pháp trong hệ thống giáo dục quốc dân (chương trình giáo dục Tiếng Pháp); Đề án “Dạy học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”; Đề án Phát triển các trường trung học phổ thông chuyên; Hội Cựu chiến binh Cơ quan Bộ ; Hiệp hội Thiết bị Giáo dục Việt Nam. Tham gia Ban Chỉ đạo Tây Bắc và các ban khác liên quan đến lĩnh vực công tác.  Phụ trách địa bàn các tỉnh thuộc vùng núi phía Bắc.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa phụ trách các lĩnh vực công tác: Giáo dục Mầm non; Giáo dục dân tộc; Thanh tra; Phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm; Báo chí; Xuất bản; Cổ phần hóa doanh nghiệp; Công tác quan hệ với Quốc hội và các bộ, ngành; Công tác nữ của ngành. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bộ trưởng. Phụ trách các đơn vị: Vụ Giáo dục Mầm non; Vụ Giáo dục dân tộc; Thanh tra; Báo Giáo dục và Thời đại; Tạp chí Giáo dục; Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; Viện Nghiên cứu thiết kế trường học; Công ty Cổ phần thiết bị giáo dục 1. Phụ trách các Dự án, Đề án và các Hội: Đề án phổ cập mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010 - 2015; Đề án Phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú; Đề án củng cố, phát triển trường phổ thông dân tộc bán trú nhằm nâng cao chất lượng dạy học; Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ; Hội Cựu giáo chức; Công tác dân số, gia đình và trẻ em. Tham gia Uỷ ban Dân tộc của Chính phủ và các ban khác liên quan đến lĩnh vực công tác. Phụ trách địa bàn các tỉnh thuộc Đồng bằng Sông Hồng và Bắc Trung Bộ.

Thứ trưởng Trần Quang Quý phụ trách các lĩnh vực công tác: Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Công tác học sinh, sinh viên; Cải cách hành chính; Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và phổ biến pháp luật; Văn bằng chứng chỉ; Thi đua khen thưởng của ngành; Đảm bảo cơ sở vật chất và hoạt động của Cơ quan Bộ; Phòng chống lụt bão và thiên tai; Dân quân tự vệ của cơ quan Bộ. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bộ trưởng.  Phụ trách các đơn vị: Văn phòng Bộ; Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Vụ Công tác học sinh, sinh viên; Vụ Pháp chế; Cơ quan đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo tại thành phố Hồ Chí Minh. Phụ trách các Dự án, Đề án và các Hội: Dự án phòng chống ma tuý trong trường học; Đề án Cải cách hành chính của Bộ; Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Việt Nam; Hội Thể thao học sinh Việt Nam; Hội Khuyến học Việt Nam. Tham gia các Ban Chỉ đạo, Ủy ban quốc gia: Ban Chỉ đạo Tây Nguyên; Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam; Ủy ban Quốc gia Phòng Chống tội phạm; Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS, phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm; Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và các ban khác liên quan đến lĩnh vực công tác. Phụ trách địa bàn các tỉnh thuộc Tây Nguyên và Nam Trung Bộ.

Thứ trưởng Bùi Văn Ga phụ trách các lĩnh vực công tác: Giáo dục Đại học; Giáo dục Trung cấp chuyên nghiệp; Giáo dục Quốc phòng; Đào tạo theo nhu cầu xã hội; Hợp tác và đào tạo quốc tế; Ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Bộ trưởng. Phụ trách các đơn vị: Vụ Giáo dục Đại học; Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp; Vụ Giáo dục Quốc phòng; Vụ Hợp tác quốc tế; Cục Đào tạo với nước ngoài; Cục Công nghệ thông tin; Trung tâm Đào tạo khu vực của SEAMEO tại Việt Nam; Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nguồn nhân lực. Phụ trách các Dự án, Đề án và các Hội: Dự án Giáo dục Đại học 2; Dự án Giáo dục Đại học 3; Dự án Đào tạo kỹ sư chất lượng cao; Dự án Giáo dục Hà Lan; Đề án Hỗ trợ dạy và học tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài; Đề án Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sỹ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010 - 2020; Đề án Đào tạo theo nhu cầu xã hội; Đề án "Nâng cao hiệu quả hợp tác phát triển nguồn nhân lực Việt - Lào"; Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập; Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam; Hiệp hội các trường Cao đẳng, Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật. Phụ trách địa bàn các tỉnh thuộc Đông Nam Bộ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 7 năm 2010 và thay thế Quyết định số 8978/QĐ-BGDĐT ngày 23/12/2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng.

Lập Phương