Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Bình Dương: Công khai góp ý dự thảo Chương trình các môn học, hoạt động giáo dục

Minh Phong - 28/03/2018, 19:48 GMT+7 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

Theo đó, hầu hết các ý kiến đều ghi nhận dự thảo Chương trình các môn học, hoạt động giáo dục có nhiều điểm mới và tích cực. Chẳng hạn như:

Mục tiêu chương trình môn học đã cụ thể hóa được mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông, phù họp với đặc thù môn học. Mục tiêu cũng đã xác định được yêu cầu về các phẩm chất chủ yếu và năng lực cốt lõi của học sinh (HS) ở mỗi cấp học.

Chương trình các môn học, hoạt động giáo dục trong dự thảo, thảo đã phản ánh được yêu cầu cần đạt về 5 phẩm chất chủ yếu và 3 năng lực cốt lõi ở cấp tiểu học; Yêu cầu về kiến thức kĩ năng cũng đã góp phần các phẩm chất và năng lực đặc thù môn học. Yêu cầu về kiến thức kĩ năng cũng đã đảm bảo cơ sở cho việc đánh giá kết quả giáo dục học sinh.

Nội dung bắt buộc, kế hoạch dạy học đã được quy định cụ thể cho cấp tiểu học, định hướng cho từng lớp đáp ứng mục tiêu chương trình môn học. Mặt khác bảo đảm cơ bản, hiện đại, thiết thực, phù hợp với lứa tuổi, trình độ và định hướng nghề nghiệp của học sinh.

Theo dự thảo, phương pháp hình thức tổ chức dạy học, cách thức đánh giá kiến thức, kỹ năng và năng lực học sinh, phương tiện dạy học được định hướng, giải thích, hướng dẫn, minh họa đảm bảo hỗ trợ hoạt động dạy, hoạt động học theo định hướng hình thành, phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh.

Riêng phần đánh giá định tính ở các môn Giáo dục thể chất, Nghệ thuật, Sở GD&ĐT Bình Dương cho rằng, nên được mô tả bằng lời nhận xét hoặc biểu thị bằng các chữ cái, với 4 mức độ là: A+(giỏi), A(khá), B (trung bình), c (yếu, chưa đạt yêu cầu).

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm