Bình chọn 'Nhà giáo tiêu biểu năm 2022' và đề cử cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu giai đoạn 1982 – 2022

0:00 / 0:00
0:00
GD&TĐ - Bộ GD&ĐT đã có văn bản số 3816 về việc bình chọn nhà giáo tiêu biểu năm 2022 và đề cử cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu giai đoạn 1982-2022.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Về bình chọn “Nhà giáo tiêu biểu của năm 2022”

Bộ GD&ĐT đã ban hành Quyết định số 4996/QĐ-BGDĐT về Quy chế bình chọn “Nhà giáo tiêu biểu của năm”, theo đó, các cơ quan, đơn vị bình chọn và gửi hồ sơ về Bộ GD&ĐT trước ngày 30/8 hằng năm.

Để việc bình chọn tại Hội đồng cấp Bộ bảo đảm tiến độ, Bộ GD&ĐT đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai việc bình chọn theo quy định và gửi hồ sơ về Bộ trước ngày 30/8/2022.

Về lựa chọn, đề cử nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục xuất sắc, tiêu biểu giai đoạn 1982 - 2022

Bộ GD&ĐT đã ban hành Kế hoạch số 662 về tổ chức các hoạt động, sự kiện kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam. Để tri ân, tôn vinh những nỗ lực, đóng góp đặc biệt tiêu biểu, xuất sắc của các nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Bộ GD&ĐT đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; các tổ chức chính trị-xã hội; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 2 Đại học Quốc gia; các cơ sở giáo dục trực thuộc Bộ GD&ĐT lựa chọn cá nhân đề nghị Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, cụ thể như sau:

Đối tượng đề cử: Giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục thuộc các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục ĐH, trường CĐ sư phạm, trường chuyên biệt và các cơ sở giáo dục khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ GD&ĐT, bao gồm các cơ sở công lập và ngoài công lập.

Số lượng đề cử: Mỗi bộ, ngành đề cử 1 nhà giáo hoặc cán bộ quản lý cơ sở giáo dục ĐH (riêng Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Công thương, Bộ Y tế, Bộ VH-TT&DL đề cử 3 cá nhân, trong đó không quá 1 cán bộ quản lý cơ sở giáo dục ĐH).

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Giao Sở GD&ĐT đề cử không quá 3 cá nhân (riêng Sở GD&ĐT Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đề cử không quá 5 cá nhân).

Cụ thể: Giáo viên mầm non hoặc giáo viên tiểu học hoặc giáo viên trường chuyên biệt: 1 cá nhân (riêng Sở GD&ĐT Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đề cử 2 cá nhân). Giáo viên THCS hoặc giáo viên THPT hoặc giáo viên GDTX: 1 cá nhân (riêng Sở GD&ĐT Hà Nội; Thành phố Hồ Chí Minh đề cử 2 cá nhân).

Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục: 1 cá nhân. Đề cử 1 nhà giáo hoặc cán bộ quản lý cơ sở giáo dục từ các trường CĐ sư phạm trực thuộc, cơ sở giáo dục ĐH trực thuộc và cơ sở giáo dục ĐH tư thục đóng trên địa bàn (riêng thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đề cử 3 cá nhân, trong đó không quá 1 cán bộ quản lý cơ sở giáo dục).

Hai ĐH Quốc gia: Đề cử 3 cá nhân, trong đó không quá 1 cán bộ quản lý cơ sở giáo dục. Các cơ sở giáo dục trực thuộc Bộ GD&ĐT đề cử 1 nhà giáo hoặc cán bộ quản lý cơ sở giáo dục.

Công đoàn Giáo dục Việt Nam, các cơ quan truyền thông, các đơn vị thuộc cơ quan Bộ GD&ĐT giới thiệu những tấm gương đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu được phát hiện trong việc thực hiện nhiệm vụ đáp ứng tiêu chuẩn tại khoản 2.3 của Công văn này; lấy ý kiến của Bộ, ngành, địa phương, cơ sở giáo dục trước khi gửi Hội đồng xét tặng cấp Bộ.

Về tiêu chuẩn: Có thời gian công tác trong ngành Giáo dục từ 10 năm trở lên. Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu, tâm huyết, tận tụy với nghề, thương yêu học trò; có tài năng sư phạm xuất sắc;

Có uy tín về chuyên môn, ảnh hưởng đặc biệt, lan tỏa tích cực trong ngành, lĩnh vực hoặc địa phương; là tấm gương sáng, nhà giáo mẫu mực, tiêu biểu; được người học kính trọng, đồng nghiệp và nhân dân tôn trọng.

Có nhiều đổi mới, sáng tạo trong nuôi dưỡng, giáo dục, giảng dạy, quản lý người học đạt chất lượng, hiệu quả cao; tích cực tham gia các hoạt động xã hội; có đóng góp lớn, tạo dấu ấn và thành tích cho ngành hoặc cho địa phương, đất nước.

Đối với nhà giáo công tác tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng người học có hoàn cảnh khó khăn, vận động được nhiều người học đến trường.

Các trường hợp đặc biệt do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT xem xét, quyết định.

Các cơ quan, đơn vị, Sở GD&ĐT lựa chọn, đề cử nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, đúng tiêu chuẩn…

Trên cơ sở các hồ sơ đề cử nhận được, Hội đồng xét chọn cấp Bộ GD&ĐT xem xét, lựa chọn 200 nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục xuất sắc, tiêu biểu giai đoạn 1982-2022, trong đó dự kiến xét chọn 100 nhà giáo, 40 cán bộ quản lý cơ sở giáo dục của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

50 nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đại học và trường cao đẳng sư phạm; xem xét tối đa 10 nhà giáo trong số các nhà giáo do Công đoàn Giáo dục Việt Nam, các cơ quan truyền thông, các đơn vị thuộc cơ quan Bộ GD&ĐT giới thiệu để tặng Bằng khen, tặng quà của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và mời dự Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam được tổ chức vào 11/2022 tại Hà Nội.