Bị đình chỉ nếu viết, vẽ nội dung không liên quan đến bài thi

GD&TĐ - Thí sinh thi ĐH, CĐ năm nay lưu ý, việc viết, vẽ những nội dung không liên quan đến bài thi cũng là một trong những lỗi khiến bị đình chỉ thi.
Bị đình chỉ nếu viết, vẽ nội dung không liên quan đến bài thi

Cụ thể những trường hợp sẽ bị đình chỉ thi gồm: Đã bị cảnh cáo một lần nhưng trong giờ thi môn đó vẫn tiếp tục vi phạm quy chế; mang vật dụng trái phép theo quy định vào phòng thi;

Đưa đề thi ra ngoài khu vực thi hoặc nhận bài giải từ ngoài vào phòng thi; viết vẽ những nội dung không liên quan đến bài thi;

Có hành động gây gổ, đe dọa cán bộ có trách nhiệm trong kỳ thi hay đe dọa thí sinh khác.

Thí sinh bị kỷ luật đình chỉ thi trong khi thi môn nào sẽ bị điểm 0 môn đó; phải ra khỏi phòng thi ngay sau khi có quyết định của Ủy viên phụ trách điểm thi; phải nộp bài làm và đề thi cho cán bộ coi thi và chỉ được ra khỏi khu vực thi sau 2/3 thời gian làm bài môn đó; không được thi các môn tiếp theo; không được dự các đợt thi kế tiếp trong năm đó tại các trường khác.

Bị trừ 25% điểm nếu bị khiển trách

Theo quy chế thi tuyển sinh ĐH, CĐ, những thí sinh vi phạm quy chế đều phải lập biên bản và tuỳ mức độ nặng nhẹ xử lý kỷ luật theo các hình thức sau đây:

Khiển trách áp dụng đối với những thí sinh phạm lỗi một lần: Nhìn bài của bạn, trao đổi với bạn (hình thức này do cán bộ coi thi quyết định tại biên bản được lập). Thí sinh bị khiển trách trong khi thi môn nào sẽ bị trừ 25% số điểm thi của môn đó.

Cảnh cáo đối với các thí sinh vi phạm một trong các lỗi sau đây: Đã bị khiển trách một lần nhưng trong giờ thi môn đó vẫn tiếp tục vi phạm quy chế; trao đổi bài làm hoặc giấy nháp cho bạn;

Chép bài của người khác. Những bài thi đã có kết luận là giống nhau thì xử lý như nhau. Nếu người bị xử lý có đủ bằng chứng chứng minh mình bị quay cóp thì Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trường có thể xem xét giảm từ mức kỷ luật cảnh cáo xuống mức khiển trách.

Người bị kỷ luật cảnh cáo trong khi thi môn nào sẽ bị trừ 50% số điểm thi của môn đó.

Tước quyền học nếu giả mạo hồ sơ ưu tiên

Quy chế quy định rõ: Tước quyền vào học ở các trường ngay trong năm đó và tước quyền tham dự kỳ thi tuyển sinh vào các trường trong hai năm tiếp theo hoặc đề nghị các cơ quan có thẩm quyền truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những thí sinh vi phạm một trong các lỗi sau đây:

Có hành vi giả mạo hồ sơ để hưởng chính sách ưu tiên theo khu vực hoặc theo đối tượng trong tuyển sinh; sử dụng văn bằng tốt nghiệp không hợp pháp; nhờ người khác thi hộ, làm bài hộ dưới mọi hình thức.

Có hành động phá hoại kỳ thi, hành hung cán bộ hoặc thí sinh khác; sử dụng giấy chứng nhận kết quả thi không hợp pháp...

Việc xử lý kỷ luật thí sinh phải được công bố cho thí sinh biết. Nếu thí sinh không chịu ký tên vào biên bản thì hai cán bộ coi thi ký vào biên bản.

Nếu giữa cán bộ coi thi và Uỷ viên phụ trách điểm thi không nhất trí về cách xử lý thì ghi rõ ý kiến hai bên vào biên bản để báo cáo Trưởng ban Coi thi quyết định.

Hoa hậu Brazil qua đời ở tuổi 27

Hoa hậu Brazil qua đời ở tuổi 27

GD&TĐ - Người đẹp đã tìm cách thoát nạn khi nhảy từ tầng 6 xuống đất. Tuy nhiên, cô đã bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.