Bến Tre: Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong ngành Giáo dục

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Bến Tre xây dựng kế hoạch tổ chức, thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016 trong ngành Giáo dục.
Bến Tre: Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong ngành Giáo dục

Theo đó, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đến cán bộ quản lý, giáo viên, công nhân viên, học sinh trong ngành Giáo dục.

Xem việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ thường xuyên góp phần xây dựng cơ quan quản lý giáo dục, nhà trường, cơ sở giáo dục thực sự là một đơn vị văn hóa.

Gắn nhiệm vụ thực hành tiết kiệm chống lãng phí với đẩy mạnh thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với phong trào thi đua của

Ngành, trong đó chú ý thực hiện tốt nhiệm vụ mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo.

Sở GD&ĐT yêu cầu các trường phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên phối hợp với đoàn thanh niên; đội thiếu niên thông qua hoạt động ngoại khoá, lồng ghép trong quá trình dạy học với các môn như Giáo dục công dân, các môn khoa học xã hội để tuyên truyền giáo dục cho học sinh, ý thức tiết kiệm, giữ gìn bảo vệ tài sản công; ý thức phòng chống lãng phí. Xử lý nghiêm minh đối với những trường hợp gây lãng phí…

Ảnh minh họa ITN.

Dấu mốc quan trọng

GD&TĐ - Với Kỳ thi tốt nghiệp THPT, năm 2024 sẽ là dấu mốc quan trọng - Kỳ thi tốt nghiệp THPT cuối cùng theo Chương trình GDPT 2006.