Bến Tre: Tăng cường phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trong trường học

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Bến Tre vừa có văn bản yêu cầu phòng GD&ĐT các huyện, thành phố (chỉ đạo các trường trực thuộc phòng); các trường THPT, trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thành phố tăng cường các biện pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh.
Ảnh minh họa/internet
Ảnh minh họa/internet

Trong đó nhấn mạnh việc tiếp tục thực hiện tốt công tác truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh về chính sách pháp luật liên quan đến quyền trẻ em, chăm lo sự đến sự phát triển toàn diện của trẻ em về sức khỏe, dinh dưỡng, những kiến thức, hiểu biết cho trẻ em, hạn chế tối đa những tiêu cực, rủi ro, những yếu tố dễ tổn thương. Tăng cường kỹ năng sống thích ứng trong quan hệ và ứng xử để các em đủ sức đối phó với các tác động tiêu cực.

Đồng thời, nâng cao trách nhiệm của gia đình, nhà trường và toàn xã hội, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong phòng ngừa và xử lý các mối nguy hiểm, hậu quả của các yếu tố, hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em và thực hiện trách nhiệm phát hiện, thông báo, tố giác kịp thời các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về trẻ em, tiến hành ngay và thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quyền trẻ em. Xử lý kịp thời, nghiêm minh tất cả các vụ việc, những người vi phạm bạo lực, xâm hại trẻ em. Xem xét trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra chậm trễ, thực hiện không đầy đủ trách nhiệm chăm sóc, hỗ trợ trẻ em bị bạo lực, xâm hại hoặc bao che hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em.

Lồng ghép nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ trẻ em vào các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn tại cơ quan, đơn vị. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực nhằm đảm bảo thực hiện tốt quyền trẻ em, để trẻ em được sống an toàn, lành mạnh.