Bến Tre dự kiến đầu tư trên 400 tỷ phát triển giáo dục tiểu học

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Bến Tre công bố dự thảo kế hoạch phát triển giáo dục tiểu học giai đoạn 2016 – 2020.
Bến Tre dự kiến đầu tư trên 400 tỷ phát triển giáo dục tiểu học

Theo dự thảo, đến cuối năm học 2014-2015, toàn tỉnh có 190 trường tiểu học. Toàn tỉnh có 48 trường, 839 lớp, 22936 học sinh tham gia SEQAP; có 1 trường tham gia dự án Mô hình trường học mới với 16 lớp, 448 học sinh.

Các trường thực hiện tốt kế hoạch dạy học theo phân phối chương trình của Bộ GD&ĐT, đồng thời vận dụng linh hoạt phương pháp dạy học phù hợp tình hình thực tế đơn vị, chú trọng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh. Thực hiện kiểm tra, đánh giá theo thông tư 30/2014. Chất lượng giáo dục tiếp tục ổn định.

Tuy nhiên, việc triển khai Đề án Ngoại ngữ 2020 ở cấp tiểu học còn chậm. Để triển khai Đề án, toàn tỉnh còn thiếu 104 giáo viên tiếng Anh tiểu học…

Về cơ sở vật chất, số phòng học hiện có là 2.962, bình quân 0,87 phòng học/lớp. Để thực hiện đạt mục tiêu đề ra đến năm 2020 có trên 90% trường tiểu học dạy 2 buổi/ngày, hiện tại còn thiếu 382 phòng học.

Nguyên nhân hạn chế là do giáo viên chưa đạt chuẩn năng lực ngoại ngữ bậc 4, chỉ tiêu tuyển giáo viên tiếng Anh còn ít so với nhu cầu. Nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia, nguồn ngân sách địa phương chưa đáp ứng đủ nhu cầu xây dựng cơ sở vật chất cho cấp học.

Mục tiêu đến năm 2020, toàn tỉnh có 190 trường tiểu học với 3.377 lớp, 92.111 học sinh. Có đủ giáo viên để đáp ứng yêu cầu giảng dạy theo quy định hiện hành.

Sở GD&ĐT sẽ tập trung xây mới bổ sung 382 phòng học. Đảm bảo đủ 1 phòng học/ lớp để tổ chức học 2 buổi/ngày. Có 48,4% trường có đủ phòng chức năng, có hàng rào an toàn, có nhà vệ sinh và nguồn nước sạch.

Đầu tư trường đạt chuẩn quốc gia gắn với 37 xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, phấn đấu tăng thêm 21 trường. Đến năm 2020 có 48,4% trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 10 trường đạt mức 2.

Tổng vốn đầu tư dự kiến 405,854 tỉ đồng.

Ảnh minh họa ITN.

Xuất khẩu giáo dục

GD&TĐ - Những năm gần đây, Việt Nam có chuyển động tích cực về thu hút sinh viên quốc tế.