Báo phải là cầu nối giữa xã hội với ngành Giáo dục

GD&TĐ - Đó là chia sẻ của TS Vũ Ngọc Hoàng- Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương khi trò chuyện cùng phóng viên Báo Giáo dục và Thời đại.
Báo phải là cầu nối giữa xã hội với ngành Giáo dục

Là một bạn đọc của báo Giáo dục và Thời đại, tôi nhận thấy những năm vừa qua báo đã phản ánh kịp, sinh động hoạt động giáo dục của nước nhà, góp phần cổ vũ, động viên, khích lệ toàn xã hội tham gia vào công cuộc đổi mới của đất nước và sự nghiệp giáo dục - đào tạo.

Bên cạnh những thông tin về giáo dục, báo Giáo dục và Thời đại cũng phản ánh đậm nét, đa chiều về đời sống văn hóa, xã hội, cung cấp cho bạn đọc những thông tin bổ ích, góp phần cùng làng báo Việt Nam tham gia vào công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng cho nhân dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đáng mừng là, trong thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay, nhiều tờ báo đã chạy theo thị hiếu thị trường với những thông tin giật gân, câu khách và trở thành những tờ báo “lá cải”. Song báo Giáo dục và Thời đại vẫn giữ được tôn chỉ, mục đích, kiên định với chủ trương của Đảng và nhiệm vụ chính trị của ngành Giáo dục. Báo hoàn toàn xứng đáng là tờ báo duy nhất, chính thống của Ngành và thực sự là cơ quan ngôn luận của Bộ GD&ĐT, diễn đàn toàn xã hội vì sự nghiệp giáo dục.

Tuy nhiên để đáp ứng với lòng mong mỏi của bạn đọc và đáp ứng với yêu cầu của Đảng, Nhà nước tôi mong rằng thời gian tới báo cần tiếp tục phản ánh sâu sắc hơn nữa, đậm đặc hơn nữa về đời sống giáo dục, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển GD-ĐT của nước nhà.

Đồng thời, báo Giáo dục và  Thời đại phải là diễn đàn của đội ngũ giáo viên, học sinh, sinh viên với các nhà quản lý từ cơ sở đến trung ương, đồng thời là cầu nối giữa xã hội với ngành Giáo dục. 

Ngòai ra, Báo phải phản ánh được những tâm tư, tình cảm và nguyện vọng chính đáng của đội ngũ những người làm giáo dục để từ đó cơ quan quản lý giáo dục có thể điều chỉnh sao cho phù hợp với thực tiễn khách quan và xu thế hội nhập phát triển.

Bên cạnh những thông tin về giáo dục, báo cũng cần vào cuộc một cách tích cực để cùng với làng báo Việt Nam tham gia, giữ gìn và phát triển bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc. Đồng thời, tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội nhằm tạo sự đồng thuận, đoàn kết nhất trí cao của toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.