Bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đại học trên thế giới và ở Việt Nam

GD&TĐ - Sáng mai (25/10), tại Nha Trang, Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam (AVNUC) phối hợp với Bộ GD&ĐT tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đại học trên thế giới và ở Việt Nam”.
Ảnh minh họa/internet
Ảnh minh họa/internet

Tại hội thảo, các trường đại học và cao đẳng trong cả nước sẽ cùng nghiên cứu, trao đổi, chia sẻ nhận thức và kinh nghiệm về hoạt động đánh giá và công nhận mức độ đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Đồng thời, đưa ra các phương pháp nhằm nâng cao về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo; giúp các đơn vị xem xét lại toàn bộ hoạt động của mình một cách có hệ thống để từ đó điều chỉnh theo một chuẩn mực nhất định.

Các thảo luận, góc nhìn thực tiễn trong hội thảo sẽ giúp các cơ sở giáo dục hướng tới những chuẩn mực chất lượng đáp ứng yêu cầu của xã hội; giúp các nhà quản lý nhìn nhận toàn bộ hoạt động của cơ sở giáo dục một cách có hệ thống, xác định được những điểm mạnh, điểm yếu, làm căn cứ để xây dựng kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.

Hội thảo cũng sẽ thảo luận, tìm ra các giải pháp đồng bộ để đẩy mạnh công tác bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục theo hướng tiếp cận với khu vực và thế giới nhằm góp phần đào tạo được nguồn nhân lực chất lượng cao, sẵn sàng cạnh tranh và hội nhập với thị trường lao động của khu vực và thế giới trong thời kì 4.0.

Triển khai các hoạt động kiểm định chất lượng là yếu tố quan trọng nhằm chuẩn hóa, nâng cao chất lượng, năng lực hệ thống giáo dục đại học trên tinh thần thực hiện theo chỉ đạo của Nghị quyết 29-NQ/TW.

Trong những năm qua, việc thực hiện chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, giáo dục đại học nước ta đã xác định kiểm định chất lượng là yếu tố quan trọng nhằm chuẩn hóa, nâng cao chất lượng, năng lực hệ thống giáo dục đại học tại Việt Nam, và đây cũng chính là vấn đề đang được quan tâm hàng đầu trong nền giáo dục nước nhà trong thời đại 4.0 hiện nay.