Báo cáo kết quả kiểm tra công tác chuẩn bị năm học 2009-2010 Trường đại học Phan Thiết

Tổ kiểm tra công tác chuẩn bị năm học 2009 - 2010 báo cáo kết quả kiểm tra tại Trường đại học Phan Thiết như sau:

I. CƠ SỞ VẬT CHẤT, THIẾT BỊ

1. Về đất đai:

- Tổng diện tích đất: 32.069 m2, trong đó diện tín xây dựng 2.540 m2. Hiện nay, trường đã dừng mọi hoạt động thăm quan, du lịch tại khu đất này, để phục vụ các hoạt động đào tạo trong thời gian dự kiến 2 năm.

- Diện tích đất UBND tỉnh Bình Thuận đã cấp sổ đỏ: 50.000 m2 trên tổng số 110.000 m2 Tỉnh sẽ cấp cho trường.

2. Giảng đường và phòng học:

a) Đã xây dựng:

- 1 Hội trường 400 chỗ, có đầy đủ ghế, bảng, projector, loa đài.

- 8 phòng học, mỗi phòng có đủ bàn ghế cho 50 chỗ, ánh sáng, bục, bảng:

- 2 phòng học, mỗi phòng có đủ bàn ghế cho 34 chỗ, ánh sáng, bục, bảng.

Với số phòng học trên (không kể Hội trường), nếu tổ chức đào tạo 2 ca 1 ngày, thì có thế đáp ứng được quy mô gần 1.000 sinh viên.

b) Đang xây dựng:

- 2 giảng đường: mỗi giảng đường 200 chỗ.

- 5 phòng (trong đó có 3 phòng, mỗi phòng 50 chỗ và 2 phòng, mỗi phòng có 34 chỗ)

Các công trình xây dựng đang tiếp tục hoàn thiện và dự kiến sẽ đưa vào sử dụng cuối tháng 10/2009, đầu tháng 11/2009.

3. Phòng máy tính và phòng lab:

- 2 phòng máy vi tính với 72 máy (trong đó 1 phòng 45 máy và 1 phòng 27 máy), không kể 15 máy tính trang bị cho phòng làm việc các khoa phòng, ban.

- 1 phòng lab có 20 cabil.

Đây là những phòng xây mới, có trang bị điều hòa, bục giảng, bảng, bàn giáo viên. Máy tính được trang bị là máy mới, có cấu hình mạnh.

4. Phòng làm việc:

- 1 phòng làm việc của Hiệu trưởng

- 1 phòng làm việc của các phó hiệu trưởng

- 1 phòng làm việc của Hội đồng quản trị

- 3 phòng làm việc của các phòng, ban: Hành chính, Đào tạo và Quản lý sinh viên, Kế hoạch - Tài vụ.

- 3 phòng làm việc của 5 khoa: Kế toán, Tài chính - Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin và Ngoại ngữ.

- 1 phòng đợi của giảng viên

Các phòng làm việc của Ban giám hiệu, Hội đồng quản trị, các khoa phòng, ban đều được trang bị đầy đủ tiện nghi: máy tính, điều hòa, bàn ghế làm việc, tủ đựng hồ sơ,...

5. Thư viện:

Thư viện được bố trí tại 2 nhà, trong đó:

- 1 nhà diện tích 80 m2 làm kho sách có các giá để khoảng 5.000 đầu sách, giáo trình đã sắp xếp, phân loại theo từng ngành đào tạo;

- 1 nhà diện tích 200 m2 dùng làm phòng đọc, có đủ bàn ghế, ánh sáng.

Thư viện của trường đáp ứng được về cơ bản các giáo trình, tài liệu tham khảo phục vụ giảng dạy, học tập của giảng viên và sinh viên.

6. Ký túc xá:

- 1 nhà ký túc xá đã xây xong, 3 phòng, mỗi phòng bố trí 7 giường tầng (giường đôi).

- 3 nhà ký túc xá đang xây dựng (sẽ hoàn thành vào đầu tháng 11/2009), mỗi nhà 6 phòng, môi phòng bố trí 7 giường tầng.

Như vậy, sau khi hoàn thiện ký túc xá có thể bố trí cho gần 300 sinh viên, đủ đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho số sinh viên có nguyện vọng đăng ký ở ký túc xá năm thứ nhất, khóa tuyển sinh năm 2009.

7. Các công trình dịch vụ khác:

- 1 nhà ăn cho giảng viên

- 1 nhà 3 phòng, mỗi phòng 2 giường, có bàn làm việc, tủ dựng tài liệu, điều hòa, công trình phụ làm phòng nghỉ cho giảng viên. Ngoài ra còn có các nhà cổ, có đủ bàn ghế để sinh viên thảo luận nhóm, seminar, các sinh hoạt tập thể,...

Khuôn viên của trường có đường đi lối lại thuận tiện, hệ thống cây xanh, vườn hoa, cây cành, yên tĩnh đảm bảo môi trường sư phạm.

II TỔ CHỨC, BỘ MÁY

1. Hội đồng quản trị và Ban giám hiệu:

Hội đồng quản trị có 3 người, trong đó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm phó hiệu trưởng, trình độ ths.

Ban giám hiệu có 3 người: 1 Hiệu trưởng (PGS.TS) và 2 phó hiệu trưởng (l TS và 1 Ths).

2. Các phòng ban và khoa chuyên môn:

Trường đã có các Quyết định v/v thành lập 3 phòng: Tổ chức - Hành chính, Đào tạo và Quản lý sinh viên, Kế hoạch - Tài chính.

Trường đã có các Quyết định v/v thành lập 5 khoa chuyên môn: Kế toán, Tài chính - Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin và Ngoại ngữ.

Trong số 5 chủ nhiệm khoa, cả 5 người đều có trình độ tiến sĩ.

Trường ĐH Phan Thiết đã sớm xây dựng bộ máy quản lý, kịp thời bổ nhiệm nhân sự các khoa, phòng ban và ký hợp đồng lao động. Bộ máy nhân sự hiện có đáp ứng được yêu cầu công việc và các hoạt động trong giai đoạn đầu của trường.

III ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN, CÁN BỘ NHÂN VIÊN

1. Giảng viên cơ hữu

Tổng số giảng viên cơ hữu tính đến thời điểm kiểm tra là 63 người. Qua kiểm tra hồ sơ giảng viên cho thấy; hầu hết các giảng viên đã ký hợp đồng lao động với trường theo đúng quy định.

- Số giảng viên có chức danh PGS: 1 người (đạt tỷ lệ 1,59 %)

- Số giảng viên có trình độ TS: 7 người (đạt tỷ lệ 11,11 %)

- Số giảng viên có trình độ Ths: 35 người (đạt tỷ lệ 55,56 %)

- Số giảng viên có trình độ ĐH: 20 người (đạt tỷ lệ 31 ,74%)

2. Giảng viên thỉnh giảng:

Trường đã ký hợp đồng thỉnh giảng với 102 giảng viên của các trường đại học:

Sư phạm thành phố HCM, Kinh tế thành phố HCM, KHXH&NV - ĐHQG Tp. HCM...

3. Cán bộ các phòng ban

- Phòng Đào tạo - QLSV: 5 người (1 ths và 4 ĐH)

- Phòng Kế hoạch - Tài chính: 3 người ( 1 ĐH, 1 CĐ và 1 TC)

- Phòng Tổ chức - Hành chính: 3 người (3 ĐH)

Như vậy, số giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ trở lên chiếm 68,25% so với tổng số giảng viên của trường. Đội ngũ giáng viên cơ hữu, thỉnh giảng và cán bộ quản lý đủ để đảm bảo thực hiện khối lượng giảng dạy đối với các ngành đào tạo đã mở và quy mô đã tuyển sinh.

IV CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, TUYỂN SINH VÀ TỔ CHỨC ĐÀO TẠO

1. Chương trình đào tạo:

- Trường đã xây dựng chương trình đào tạo cho 6 ngành trình độ đại học và 3 ngành trình độ cao đẳng. Chương trình đào tạo được xây dựng trên cơ sở chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trên cơ sở các quy định hiện hành, Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ mở 5 ngành trình độ đại học: Công nghệ Thông tin, Quản trị Kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Tiếng Anh và 3 ngành trình độ cao đẳng: Quản trị Kinh doanh, Kế toán và Tiếng Anh.

Riêng ngành Việt Nam học (chuyên ngành hướng dẫn du lịch), do chưa đủ điều kiện quy định về đội ngũ giảng viên, nên Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa giao nhiệm vụ mở ngành đào tạo này.

- Đã xây dựng đề cương chi tiết cho các môn học của học kỳ I năm học 2009-2010.

2. Tuyển sinh:

- Trường được giao 750 chỉ tiêu đào tạo (trong đó 500 chỉ tiêu ĐH và 250 chỉ tiêu CĐ)

- Trường tuyển sinh theo phương thức xét tuyển những thí sinh đã dự thi ĐH, CĐ theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2009, hai khối A và D1.

- Trường đã tổ chức thu nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh. Ngày 12/9/2009 Trường ĐH Phan Thiết đã có Quyết định số 23 và số 25 v/v công nhận thí sinh trúng tuyển. Trong đó, số thí sinh trúng tuyển đại học là 437 (đạt 87,4% so với chỉ tiêu), số thí sinh trúng tuyển cao đẳng là 257 (đạt 102,8 % so với chỉ tiêu).

- Theo thống kê, số thí sinh trúng tuyển đại học, cao đẳng vào Trường đại học Phan Thiết có trên 80% thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận.

Như vậy, tổng số thí sinh trúng tuyển đại học, cao đẳng và nhập học là 694, đạt 92,93% so với tổng chỉ tiêu đã xác định.

3. Tổ chức đào tạo:

- Trường đã xây dựng kế hoạch tổ chức đào tạo, thời khóa biểu và lịch giảng dạy cho học kỳ I năm học 2009-2010 vào cuối tháng 11/2009 .

- Ngày 8/10/2009 Trường đã ký hợp đồng đào tạo số 31/HĐ-ĐHPT về việc tổ chức giảng dạy môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh với trường Quân sự tỉnh Bình Thuận, 3 tuần (26/10 - l5/11/2009).

V. NHẬN XÉT CHUNG

Qua kiểm tra thực tế tại Trường đại học Phan Thiết về cơ sở vật chất, cơ cấu tổ chức, đội ngũ cán bộ giảng viên, nhân viên, chương trình đào tạo và các điều kiện khác đảm bảo cho việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2009-2010:

1. Về cơ sở vật chất: Với các phòng học hiện có và đang xây dựng hoàn thiện, các phòng máy tính, phòng lab, thư viện, ký túc xá, đội ngũ giảng viên (cơ hữu và thỉnh giảng) đảm bảo quy mô đào tạo theo chỉ tiêu đã xác định.

2. Trường đã xây dựng chương trình đào tạo cho từng ngành trình độ đại học và cao đẳng trên cơ sở chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng đề cương chi tiết các môn học của học kỳ I năm học 2009-2010.

Về công tác tuyển sinh, Trường xét tuyển những thí sinh đã dự thi ĐH, CĐ theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2009, hai khối A và D1 và tổ chức thu nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh. Ngày 12/9/2009 Trường ĐH Phan Thiết đã có Quyết định số 23 và số 25 v/v công nhận thí sinh trúng tuyển. Trong đó, số thí sinh trúng tuyển đại học là 437 (đạt 87,4 % so với chỉ tiêu), số thí sinh trúng tuyển cao đẳng là 257 (đạt 102,8 % so với chỉ tiêu). Như vậy, tông số thí sinh trúng tuyển đại học, cao đẳng và nhập học là 694, đạt 92,93% so với tổng chỉ tiêu đã xác định.

Tuy nhiên, trường cũng còn một số hạn chế, cần tiếp tục khắc phục:

- Số lượng giáo trình, tài liệu tham khảo còn hạn chế về số lượng so với quy mô tuyển sinh.

- Một số phòng học chưa đủ ánh sáng.

- Việc xếp thời khóa biểu chưa đúng với quy định của Quy chế đào tạo theo tín chỉ, chưa có phần mềm tổ chức quản lý đào tạo theo tín chỉ, chưa chuẩn bị hệ thống cố vấn học tập,...

- Cần bổ sung lý lịch khoa học, hoàn thiện thể thức hợp đồng lao động, chuyên môn đào tạo;... công tác quản lý hồ sơ giảng viên còn chưa khoa học.

VI. KIẾN NGHỊ CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ

1. Với trường đại học Phan Thiết

Khẩn trương hoàn thiện các công trình đang xây dựng để sớm đưa vào sử dụng trong đầu tháng 11/2009, đảm bảo cho việc khai giảng năm học mới.

Tiếp tục bổ sung đội ngũ giảng viên cơ hữu cân đối giữa các môn học và tổ chức hồ sơ một cách khoa học.

- Triển khai việc thu dọn vệ sinh khu dành cho việc giảng dạy, học tập môn học Giáo dục thể chất, đảm bảo môi trường sư phạm.

- Sớm triển khai công tác giải phóng mặt bằng khu đất sửa đã được giao để triển khai công tác xây dựng theo đúng cam kết của dự án khả thi khi thành lập trường.

- Rà soát toàn bộ công tác chuẩn bị về: đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, thiết bị, thư viện, giáo trình tài liệu, ký túc xá,... để có thể triệu tập thí sinh trúng tuyển và triển khai nhiệm vụ năm học 2009-2010.

2. Với Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận

Hỗ trợ trường đại học Phan Thiết hoàn thành việc giải phóng mặt bằng 5 ha (đặc biệt là 16 ngôi mộ) đất đã giao cho trường, để triển khai công tác xây dựng theo đúng kế hoạch vào tháng 12/2009.

- Hỗ trợ Trường ĐH Phan Thiết bổ sung đội ngũ giảng viên thông qua Chương trình đào tạo 100 thạc sĩ, tiến sĩ của tỉnh.

- Chỉ đạo Bưu điện tỉnh giúp đỡ trường có đường cáp quang và nối mạng Intemet.

- Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng của địa phương kịp thời phản ánh khách quan, trung thực về các hoạt động của trường.

3. Với Bộ Giáo dục và Đào tạo

Giao các Vụ chức năng: Tổ chức cán bộ, Kế hoạch Tài chính, Giáo dục Đại học,... có kế hoạch hỗ trợ, hướng dẫn về chuyên môn và nghiệp vụ, cung cấp các tài liệu văn bản có liên quan, giúp Trường đại học Phan Thiết khắc phục hạn chế, thiếu sót nêu trên, sớm ổn định và khai giảng năm học mới.

Báo cáo kết quả kiểm tra công tác chuẩn bị năm học 2009 - 2010 tại Trường đại học Phan Thiết của Tổ công tác đã được báo cáo trước Thường trực tỉnh uỷ và Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Thuận.

Trân trọng báo cáo 

TM. Tổ công tác

Chánh thanh tra

Nguyễn Văn Chiến

(Đã ký)

Thông tin từ UBND tỉnh Bình Thuận cho biết: Việc Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 394/QĐ-TTg ngày 25/3/2009 cho phép thành lập Trường Đại học Phan Thiết tại Bình Thuận là phù hợp với chủ trương xã hội hóa giáo dục và có ý nghĩa rất quan trọng đối với tỉnh Bình Thuận. Trường Đại học Phan Thiết đi vào hoạt động sẽ góp phần quan trọng trong việc đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Thuận và một số tỉnh trong khu vực.

Ngay từ khi có chủ trương của Thủ tướng Chính phủ cho phép ông Bùi Văn Giáo lập dự án đầu tư xây dựng Trường đại học Phan Thiết, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành chức năng tích cực hỗ trợ, giúp đỡ chủ đầu tư triển khai các thủ tục cần thiết để dự án sớm đi vào hoạt động. Khi được Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản giao Sở Giáo dục và Đào tạo giúp UBND tỉnh giám sát và hướng dẫn Trường đại học Phan Thiết triển khai hoạt động của nhà Trường theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã có quyết định giao 10,5 ha đất để chủ đầu tư xây dựng Trường. Trong đó đã cấp sổ đỏ 4,9 ha; Trường đã thực hiện xong thủ tục và đã được cấp giấy phép xây dựng giai đoạn 1.

Ngày 10/8/2009, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã tổ chức đoàn công tác làm việc với Trường đại học Phan Thiết nghe báo cáo về kế hoạch năm học 2009-2010 và tình hình, tiến độ triển khai xây dựng cơ sở vật chất nhà trường.

Qua buổi làm việc và kiểm tra thực tế những vấn đề chính, UBND tỉnh xác định: Trong điều kiện đang hoàn tất các thủ tục về đất đai nên chưa triển khai xây dựng cơ sở vật chất, việc tận dụng cơ sở Làng cổ Mũi Né để triển khai các hoạt động của nhà trường là giải pháp tối ưu; khung cảnh và cơ sở vật chất tại đây là rất thuận lợi, phù hợp cho công tác giảng dạy và học tập; chủ đầu tư và Ban Giám hiệu Trường đã có nhiều cố gắng để bố trí, đầu tư cơ sở vật chất phòng học, giảng đường đủ đáp ứng chỗ học cho trên 1.000 sinh viên, xây dựng ký túc xá đáp ứng chỗ ở cho 300 sinh viên, trang bị 02 phòng máy vi tính hiện đại với 72 máy đã kết nối ADSL, 01 phòng lab học ngoại ngữ, triển khai ký kết hợp đồng giáo viên cơ hữu và thỉnh giảng đủ theo định mức quy định, có phòng thư viện với trên 5.000 đầu sách và đã có kế hoạch bố trí hệ thống nhà hàng hiện đại làm nơi thực tập cho sinh viên... Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận khẳng định: Trường Đại học Phan Thiết đã hội đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, tổ chức nhân sự và nội dung chương trình để triển khai công tác đào tạo ngay trong năm học 2009-2010. 

Tỉnh Yên Bái đã áp dụng hình thức biệt phái để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên tiếng Anh. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Giáo viên tiếng Anh vất vả 'chạy sô'

GD&TĐ - Ở một số địa phương, do thiếu GV tiếng Anh nên nhiều thầy, cô phải “chạy sô” dạy học liên trường, liên cấp để đảm bảo đủ số tiết theo yêu cầu…