Bằng Kiều được fans Hà Nội chào đón nồng nhiệt

Sáng nay, Bằng Kiều đã đón chuyến bay sớm nhất để đến Hà Nội chuẩn bị cho show diễn Đêm Tình Nhân. Nam ca sĩ hạnh phúc khi được đông đảo fans hâm mộ chào đón ở sân bay.
Bằng Kiều được fans Hà Nội chào đón nồng nhiệt
Bằng Kiều được fans Hà Nội chào đón nồng nhiệt ảnh 1Bằng Kiều được fans Hà Nội chào đón nồng nhiệt ảnh 2Bằng Kiều được fans Hà Nội chào đón nồng nhiệt ảnh 3Bằng Kiều được fans Hà Nội chào đón nồng nhiệt ảnh 4Bằng Kiều được fans Hà Nội chào đón nồng nhiệt ảnh 5Bằng Kiều được fans Hà Nội chào đón nồng nhiệt ảnh 6Bằng Kiều được fans Hà Nội chào đón nồng nhiệt ảnh 7Bằng Kiều được fans Hà Nội chào đón nồng nhiệt ảnh 8Bằng Kiều được fans Hà Nội chào đón nồng nhiệt ảnh 9Bằng Kiều được fans Hà Nội chào đón nồng nhiệt ảnh 10Bằng Kiều được fans Hà Nội chào đón nồng nhiệt ảnh 11Bằng Kiều được fans Hà Nội chào đón nồng nhiệt ảnh 12Bằng Kiều được fans Hà Nội chào đón nồng nhiệt ảnh 13Bằng Kiều được fans Hà Nội chào đón nồng nhiệt ảnh 14Bằng Kiều được fans Hà Nội chào đón nồng nhiệt ảnh 15Bằng Kiều được fans Hà Nội chào đón nồng nhiệt ảnh 16Bằng Kiều được fans Hà Nội chào đón nồng nhiệt ảnh 17Bằng Kiều được fans Hà Nội chào đón nồng nhiệt ảnh 18Bằng Kiều được fans Hà Nội chào đón nồng nhiệt ảnh 19Bằng Kiều được fans Hà Nội chào đón nồng nhiệt ảnh 20Bằng Kiều được fans Hà Nội chào đón nồng nhiệt ảnh 21Bằng Kiều được fans Hà Nội chào đón nồng nhiệt ảnh 22Bằng Kiều được fans Hà Nội chào đón nồng nhiệt ảnh 23Bằng Kiều được fans Hà Nội chào đón nồng nhiệt ảnh 24Bằng Kiều được fans Hà Nội chào đón nồng nhiệt ảnh 25Bằng Kiều được fans Hà Nội chào đón nồng nhiệt ảnh 26Bằng Kiều được fans Hà Nội chào đón nồng nhiệt ảnh 27Bằng Kiều được fans Hà Nội chào đón nồng nhiệt ảnh 28Bằng Kiều được fans Hà Nội chào đón nồng nhiệt ảnh 29Bằng Kiều được fans Hà Nội chào đón nồng nhiệt ảnh 30Bằng Kiều được fans Hà Nội chào đón nồng nhiệt ảnh 31Bằng Kiều được fans Hà Nội chào đón nồng nhiệt ảnh 32Bằng Kiều được fans Hà Nội chào đón nồng nhiệt ảnh 33Bằng Kiều được fans Hà Nội chào đón nồng nhiệt ảnh 34Bằng Kiều được fans Hà Nội chào đón nồng nhiệt ảnh 35Bằng Kiều được fans Hà Nội chào đón nồng nhiệt ảnh 36Bằng Kiều được fans Hà Nội chào đón nồng nhiệt ảnh 37
Theo tienphong.vn