Băn khoăn việc tính phụ cấp thâm niên

GD&TĐ - Theo thư bạn viết và căn cứ theo Điều 1 Thông tư liên tịch số: 68/2011/TTLT-BGDĐT- BNV- BTC-BLĐTBXH và khoản 3 Điều 2 Thông tư này thì thời gian 4 năm công tác đó bạn không được tính hưởng phụ cấp thâm niên theo Nghị định số: 54/2011/NĐ-CP. 
Băn khoăn việc tính phụ cấp thâm niên

Hỏi: 

Bạn đọc Ngô Thị Thanh Hằng (tỉnh Sóc Trăng) hỏi: Giáo viên giảng dạy được điều động về công tác ở Phòng GD&ĐT được xếp ngạch chuyên viên, sau đó trở về làm công tác giảng dạy. Vậy thời gian công tác ở Phòng GD&ĐT cũng được tính hưởng phụ cấp thâm niên. Cách hiểu như thế có đúng không?

Giáo viên mầm non khi ra trường dạy ở trường mầm non công lập được 4 năm thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc là 4 năm. Sau đó thi tuyển vào biên chế. Thời gian dạy ở trong mầm non công lập 4 năm như trên vẫn được tính hưởng phụ cấp thâm niên. Cách hiểu như thế có đúng không?

Trả lời: 

Theo Thông tư liên tịch số: 68/2011/TTLT-BGDĐT- BNV- BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011, Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo; một trong những đối tượng được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên là nhà giáo trong biên chế, đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các trường, trung tâm, học viện thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nhà nước cấp kinh phí hoạt động (bao gồm nguồn thu từ ngân sách nhà nước cấp và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật).

Như vậy theo hướng dẫn trên và theo thư bạn viết, thời gian công tác ở Phòng GD&ĐT sẽ không được tính hưởng chế độ phụ cấp thâm niên theo Nghị định 54/2011/NĐ-CP của Chính phủ.

Vấn đề thứ hai bạn quan tâm chúng tôi xin được tư vấn như sau: Theo thư bạn viết và căn cứ theo Điều 1 Thông tư liên tịch số: 68/2011/TTLT-BGDĐT- BNV- BTC-BLĐTBXH và khoản 3 Điều 2 Thông tư này thì thời gian 4 năm công tác đó bạn không được tính hưởng phụ cấp thâm niên theo Nghị định số: 54/2011/NĐ-CP.

Nhà trường, phụ huynh mong chờ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi.

Mong chờ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi

GD&TĐ - Thử nghiệm tại Trường Mầm non Ban Mai, Hà Đông, Hà Nội, theo đánh giá của giáo viên và phụ huynh đã ghi nhận những điểm mới, tích cực của chuẩn.