Bắk Kạn: Phấn đấu huy động 68% trẻ mầm non đến trường

GD&TĐ - Huy động trẻ mầm non đến trường đạt 8% là tỷ lệ phấn đấu chung toàn tỉnh Bắk Kạn năm học 2015 – 2016.
Bắk Kạn: Phấn đấu huy động 68% trẻ mầm non đến trường

Bên canh đó, tỷ lệ huy động trẻ nhà trẻ đạt 36%; mẫu giáo 99%; mẫu giáo 5 tuổi 100%. Bé chuyên cần đạt trên 90%; bé ngoan: 100%; cháu ngoan: trên 80%.

Theo huớng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non của Sở GD&ĐT Bắk Bạn, năm học 2015 – 2016, Sở GD&ĐT yêu cầu các phòng GD&ĐT tích cực tham mưu với UBND huyện để trình UBND tỉnh quy hoạch, dành quỹ đất cho phát triển giáo dục mầm non.

Tiếp tục củng cố, mở rộng quy mô, mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non phù hợp với điều kiện của từng đơn vị, trong đó đặc biệt chú trọng quy hoạch, xây dựng trường, nhóm, lớp mầm non ở những khu vực trung tâm thị trấn, thành phố, khu công nghiệp, đáp ứng nhu cầu chăm sóc giáo dục trẻ.

Tập trung ưu tiên nguồn lực để đảm bảo thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi theo kế hoạch đã đề ra. Phấn đấu trong năm học 2015 - 2016 có 122/122 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi.

Sở cũng đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chăm sóc - giáo dục trẻ. Theo đó, yêu cầu các phòng GD&ĐT chỉ đạo các cơ sở GDMN quản lý chặt chẽ chất lượng bữa ăn ở những nơi tổ chức ăn bán trú.

Tăng cường công tác xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực để tăng tỷ lệ trẻ được ăn bán trú tại trường, nâng cao chất lượng bữa ăn. Tiếp tục nhân rộng mô hình phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ. Thực hiện tốt các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục mầm non.

Tăng cường các điều kiện để nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình giáo dục mầm non. Phấn đấu 100% các nhóm, lớp thực hiện tổ chức học 2 buổi/ngày. Tiếp tục chỉ đạo có hiệu quả việc thực hiện đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ...