Bắc Ninh: Công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ

Bắc Ninh: Công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

Theo Quyết định số:1622-QĐ/TU ngày 5-8-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động đồng chí Tạ Đăng Đoan, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về Thành ủy Bắc Ninh công tác, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Bí thư Thành ủy Bắc Ninh khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025, thay đồng chí Nguyễn Nhân Chinh nhận nhiệm vụ công tác mới từ ngày 6-8-2020.

Trước đó, sau khi đồng chí Vương Quốc Tuấn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ Bắc Ninh được HĐND tỉnh bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Thành uỷ Bắc Ninh khuyết chức danh Bí thư Thành uỷ; do yêu cầu nhiệm vụ của Thành phố, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thực hiện quy trình công tác cán bộ và ngày 22-7, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã có Quyết định số 1606-QĐ/TU điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Nhân Chinh, Tỉnh uỷ viên, Uỷ viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành uỷ Bắc Ninh. 

Sau khi công bố Quyết định đã có một số dư luận đa chiều. Với thái độ cầu thị, ngày 30-7, đồng chí Nguyễn Nhân Chinh đã đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xem xét điều chỉnh lại sự phân công và xin rút khỏi danh sách giới thiệu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ trong quy trình nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 31-7-2020, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã thảo luận, đồng ý nguyện vọng của đồng chí Nguyễn Nhân Chinh; đồng thời tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ban Tổ chức Trung ương với tinh thần thái độ nghiêm túc, cầu thị, lắng nghe, công khai, minh bạch. 

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã phân công công tác khác phù hợp cho đồng chí Nguyễn Nhân Chinh; qua rà soát lại toàn bộ quy trình bổ nhiệm đối với đồng chí Nguyễn Nhân Chinh, kết quả cho thấy: Việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Nhân Chinh, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Tỉnh đoàn về thành phố Bắc Ninh công tác và chỉ định làm Bí thư Thành uỷ là xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Thành phố. 

Đối với cá nhân đồng chí Nguyễn Nhân Chinh có đủ tiêu chuẩn, điều kiện để đảm nhận chức vụ Bí thư Thành uỷ như có quy hoạch, được đào tạo cơ bản (Cử nhân Sư phạm TDTT chính quy năm 2006; Cử nhân Luật 2009; Thạc sỹ Quản lý Giáo dục 2011; Cao cấp LLCT hệ tập trung năm 2013). Quy trình điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Nhân Chinh về làm Bí thư Thành ủy đúng theo Quy định 105-QĐ/TW và các quy định khác của Đảng. 

Tuy nhiên, việc bổ nhiệm tại thời điểm sau Đại hội Đảng bộ thành phố Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020-2025, trước Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX là thời điểm nhạy cảm, dễ suy diễn và gây dư luận đa chiều. Với tinh thần cầu thị, lắng nghe, với trách nhiệm nêu gương của đảng viên, người đứng đầu, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã quyết định điều chỉnh phân công đồng chí Nguyễn Nhân Chinh về giữ chức Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để đồng chí Nguyễn Nhân Chinh tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, công tác ở môi trường mới.