Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Bắc Giang tổng kiểm tra, rà soát cơ sở giáo dục mầm non

Lập Phương - 07/02/2018, 10:00 GMT+7 | Giáo dục

Trong đó yêu cầu phòng GD&ĐT các huyện, thành phố tổ chức rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về giáo dục mầm non trên địa bàn; trong đó chú trọng công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển trường, lớp; công tác cấp phép thành lập, cấp phép hoạt động; công tác hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm.

Tiến hành tổng kiểm tra, rà soát các cơ sở GDMN trên địa bàn, đặc biệt là các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục về điều kiện nuôi dưỡng chăm sóc, giáo dục trẻ (cơ sở vật chất trường, lớp, đồ dùng, đồ chơi, chương trình, tài liệu, đội ngũ giáo viên, nhân viên,...). Có biện pháp khắc phục, xử lý đối với các cơ sở GDMN không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định; bảo đảm tuyệt đối an toàn cho trẻ.

Đối với các địa phương có khu công nghiệp, khu chế xuất, Sở yêu cầu tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng nhu cầu gửi trẻ và khả năng đáp ứng của mạng lưới trường, lớp mầm non phục vụ con em công nhân trên địa bàn.

Thường xuyên bồi dưỡng kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở GDMN. Quán triệt, giáo dục đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên về thái độ, hành vi ứng xử thân thiện đối với trẻ và phụ huynh trong giao tiếp hàng ngày; xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên có hành vi ngược đãi, bạo hành trẻ, vi phạm đạo đức nhà giáo…

Đồng thời, tăng cường phối hợp liên ngành và huy động các tổ chức, đoàn thể, cộng đồng dân cư trong việc giám sát hoạt động của cơ sở GDMN, đặc biệt là các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục trên địa bàn. Công khai hoạt động của các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục tại địa bàn dân cư và ƯBND cấp xã.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm