Ba loại nước mắt của con người dưới góc nhìn khoa học

Mắt chúng ta rơi lệ trong ba trường hợp điển hình nhằm bảo vệ con ngươi, đối phó với những nguy cơ đối với cơ thể cũng như biểu hiện cảm xúc.
Ba loại nước mắt của con người dưới góc nhìn khoa học

Trong video đăng tải trên kênh YouTube TED-Ed, Alex Gendler giải thích nguyên nhân chúng ta tạo ra ba loại nước mắt, gồm nước mắt nền, nước mắt phản xạ và nước mắt cảm xúc.

Theo VnExpress