Australia: Chuyên gia kêu gọi chính phủ hỗ trợ các trường đại học

Australia: Chuyên gia kêu gọi chính phủ hỗ trợ các trường đại học

Mới đây, Chương trình Thanh toán JobKeeper được công bố đã cung cấp các khoản trợ cấp dành cho tổ chức GD phải đối mặt với tổn thất 30% hoặc 50%, tùy thuộc vào quy mô.

Tuy nhiên, ông Conor King - Giám đốc Điều hành của các trường ĐH nghiên cứu sáng tạo nhận định, rất ít tổ chức GD đủ điều kiện nhận được hỗ trợ từ JobKeeper theo các quy tắc hiện hành.

Thông thường, khoản trợ cấp giảng dạy của các trường ĐH - bao gồm Chương trình Trợ cấp Liên bang (CGS) và đóng góp của SV - được trả 2 tuần/lần. Các khoản thanh toán được điều chỉnh trong năm, với sự đối chiếu cuối cùng vào giữa năm sau, nhằm bảo đảm rằng, các trường ĐH không phải bỏ chi phí giảng dạy khi SV ngừng học.

Trong khi đó, ông Stephen Parker, lãnh đạo ngành GD quốc gia cùng các chuyên gia tư vấn của Công ty KPMG Australia, đã bày tỏ sự ủng hộ đối với ý tưởng về các khoản thanh toán “dựa trên mô hình xu hướng thay vì thực tế”. Theo ông Parker, các trường đã được hưởng lợi nhờ “hồ sơ SV” và không bị thâm hụt tài chính nếu SV bất ngờ tạm dừng học.

Trước bối cảnh này, chuyên gia chính sách GDĐH của Trường ĐH Quốc gia Australia, ông Andrew Norton nhận định, các tổ chức GD không có nghĩa vụ pháp lý trong việc ngay lập tức sửa các giao dịch thanh toán. “Tôi tin rằng, chính phủ sẽ tiếp tục tài trợ cho các trường ĐH đang gặp khó khăn. Tuy nhiên, làm thế nào họ có thể sắp xếp việc này trong khoảng thời gian dài sẽ là điều cần chờ đợi”.

Theo Times Higher Education