7 bước để tuyển chọn kiểm định viên

GD&TĐ - Đó là quy định được nêu trong dự thảo Thông tư “sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về kiểm định viên, kiểm định chất lượng giáo dục" ban hành kèm theo Thông tư số 60/2012/TT-BGDĐTngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. 
Ảnh minh họa/internet
Ảnh minh họa/internet

Cụ thể: Bước 1: Trước mỗi kỳ tuyển chọn ít nhất 30 ngày, Cục Quản lý chất lượng xây dựng kế hoạch tuyển chọn kiểm định viên, trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

Bước 2: Căn cứ kế hoạch được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt, Cục Quản lý chất lượng thông báo kế hoạch tuyển chọn kiểm định viên, tiếp nhận hồ sơ đăng ký, tổ chức xét duyệt hồ sơ và công bố danh sách những ứng viên đủ điều kiện dự tuyển trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bước 3: Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng thành lập Hội đồng tuyển chọn kiểm định viên.

Bước 4: Hội đồng tuyển chọn kiểm định viên tổ chức sát hạch để đánh giá năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục của người dự tuyển thông qua các bài sát hạch theo ít nhất là 2 hình thức trong số các hình thức sau: tự luận, trắc nghiệm, thực hành, phỏng vấn. Tổng điểm của các bài sát hạch được tính theo thang điểm 100.

Bước 5: Hội đồng tuyển chọn kiểm định viên xác định người trúng tuyển. Người trúng tuyển phải có đủ các điều kiện sau: Có đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 4 của Quy định này; Có tổng điểm sát hạch từ 50 điểm trở lên;

Kết quả tuyển chọn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu. Trường hợp có từ 2 người trở lên có điểm sát hạch bằng nhau thì Chủ tịch Hội đồng quyết định tuyển chọn theo thứ tự ưu tiên: Người có trình độ chuyên môn cao hơn; người có thâm niên công tác trong ngành giáo dục nhiều hơn; người có chứng chỉ hoặc văn bằng trình độ ngoại ngữ ở cấp độ cao hơn; nếu không chọn được người trúng tuyển theo chỉ tiêu cuối cùng thì Chủ tịch Hội đồng báo cáo Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng quyết định;

Không thực hiện việc bảo lưu kết quả cho các kỳ tuyển chọn lần sau.

Bước 6: Thông báo kết quả: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày sát hạch, Chủ tịch Hội đồng tuyển chọn kiểm định viên phải niêm yết công khai kết quả tuyển chọn đối với những người trúng tuyển tại trụ sở làm việc và trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày công bố kết quả tuyển chọn kiểm định viên, người dự tuyển có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả sát hạch và tuyển chọn. Chủ tịch Hội đồng tuyển chọn kiểm định viên tổ chức chấm phúc khảo và công bố kết quả chấm phúc khảo trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo.

Bước 7: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, Chủ tịch Hội đồng tuyển chọn kiểm định viên lập danh sách các ứng viên được tuyển chọn trình Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng ra quyết định tuyển chọn kiểm định viên; niêm yết công khai danh sách tại trụ sở làm việc và trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

>>> Xem chi tiết tại đây

Ảnh minh họa ITN.

Được và mất

GD&TĐ - Tuyển sinh năm nay, một số trường đại học đào tạo khối ngành sức khỏe sử dụng tổ hợp có môn Văn để xét tuyển đầu vào.