6 lần xét tuyển, lọc ảo

GD&TĐ -Từ ngày 4/9 đến 17 giờ 00 ngày 15/9, cơ sở đào tạo tải dữ liệu, thông tin xét tuyển trên Hệ thống, tổ chức xét tuyển, xử lý nguyện vọng xét tuyển (NVXT) để xác định nguyện vọng cao nhất mà thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển.
Thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá tư duy năm 2022 của Trường ĐH Bách khoa Hà Nội.
Thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá tư duy năm 2022 của Trường ĐH Bách khoa Hà Nội.

Bộ GD&ĐT đã công bố các mốc thời gian tổ chức xét tuyển, xử lý nguyện vọng đăng ký xét tuyển trên hệ thống. Cụ thể như sau:

TT

Các mốc thời gian

Nội dung

Chủ trì

thực hiện

Phối hợp

thực hiện

1

Từ 7 giờ ngày 01/9

đến ngày 03/9/2022

Rà soát CSDL trên

Hệ thống

Vụ GDĐH,

Cục CNTT,

Cục QLCL

CSĐT

2

Từ 7 giờ ngày 4/9

đến 17 giờ ngày 09/9/2022

Tải CSDL trên Hệ thống và tổ chức xét tuyển

CSĐT

Vụ GDĐH,

Cục CNTT,

Cục QLCL

3

Từ 7 giờ đến 11 giờ

ngày 10/9/2022

Tải kết quả xét tuyển lần 1 của CSĐT lên Hệ thống (kết quả xét tuyển của tất cả các phương thức tuyển sinh của CSĐT)

CSĐT

Vụ GDĐH,

Cục CNTT,

Cục QLCL

4

14 giờ

ngày 10/9/2022

Trả kết quả xử lý nguyện vọng

lần 1

Vụ GDĐH,

Cục CNTT,

Cục QLCL

CSĐT

5

14 giờ

ngày 10/9/2022

Tải về kết quả xử lý nguyện vọng lần 1

CSĐT

Vụ GDĐH,

Cục CNTT,

Cục QLCL

6

Từ 7 giờ đến 11 giờ

ngày 11/9/2022

Tải lên Hệ thống kết quả xét tuyển lần 2

CSĐT

Vụ GDĐH,

Cục CNTT,

Cục QLCL

7

14 giờ

ngày 11/9/2022

Trả kết quả xử lý nguyện vọng

lần 2

Vụ GDĐH,

Cục CNTT,

Cục QLCL

CSĐT

8

14 giờ

ngày 11/9/2022

Tải về kết quả xử lý nguyện vọng lần 2

CSĐT

Vụ GDĐH,

Cục CNTT,

Cục QLCL

9

Từ 7 giờ đến 11 giờ

ngày 12/9/2022

Tải lên Hệ thống kết quả xét tuyển lần 3

CSĐT

Vụ GDĐH,

Cục CNTT,

Cục QLCL

10

14 giờ

ngày 12/9/2022

Trả kết quả xử lý nguyện vọng

lần 3

Vụ GDĐH,

Cục CNTT,

Cục QLCL

CSĐT

11

14 giờ

ngày 12/9/2022

Tải về kết quả xử lý nguyện vọng lần 3

CSĐT

Vụ GDĐH,

Cục CNTT,

Cục QLCL

12

Từ 7 giờ đến 11 giờ

ngày 13/9/2022

Tải lên Hệ thống kết quả xét tuyển lần 4

CSĐT

Vụ GDĐH,

Cục CNTT,

Cục QLCL

13

14 giờ

ngày 13/9/2022

Trả kết quả xử lý nguyện vọng

lần 4

Vụ GDĐH,

Cục CNTT,

Cục QLCL

CSĐT

14

14 giờ

ngày 13/9/2022

Tải về kết quả xử lý nguyện vọng lần 4

CSĐT

Vụ GDĐH,

Cục CNTT,

Cục QLCL

15

Từ 7 giờ đến 11 giờ

ngày 14/9/2022

Tải lên Hệ thống kết quả xét tuyển lần 5

CSĐT

Vụ GDĐH,

Cục CNTT,

Cục QLCL

16

14 giờ

ngày 14/9/2022

Trả kết quả xử lý nguyện vọng

lần 5

Vụ GDĐH,

Cục CNTT,

Cục QLCL

CSĐT

17

14 giờ

ngày 14/9/2022

Tải về kết quả xử lý nguyện vọng lần 5

CSĐT

Vụ GDĐH,

Cục CNTT,

Cục QLCL

18

Từ 7 giờ đến 11 giờ

ngày 15/9/2022

Tải lên Hệ thống kết quả xét tuyển lần 6

CSĐT

Vụ GDĐH,

Cục CNTT,

Cục QLCL

19

14 giờ

ngày 15/9/2022

Trả kết quả xử lý nguyện vọng

lần 6

Vụ GDĐH,

Cục CNTT,

Cục QLCL

CSĐT

20

14 giờ

ngày 15/9/2022

Tải về kết quả xử lý nguyện vọng lần 6

CSĐT

Vụ GDĐH,

Cục CNTT,

Cục QLCL

21

Trước 17 giờ ngày 17/9/2022

Các CSĐT nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống; rà soát và công bố kết quả trúng tuyển đợt 1

CSĐT

Vụ GDĐH,

Cục CNTT,

Cục QLCL

Theo quy định, từ ngày 16/9 đến trước 17 giờ ngày 30/9, tất cả thí sinh phải xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống. Cơ sở đào tạo không được yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học hoặc nhập học trước ngày 16/9 và không được kết thúc xác nhận nhập học hoặc kết thúc nhập học trước 17 giờ 00 ngày 30/9. Các cơ sở đào tạo, nhóm cơ sở đào tạo lưu ý bảo mật thông tin trong quá trình xét tuyển, xử lý nguyện vọng.

TIN BUỒN

TIN BUỒN

GD&TĐ - Ông Nguyễn Danh Bình, sinh năm 1953, Nguyên Tổng biên tập Báo Giáo dục và Thời đại từ trần.
Ảnh minh họa: ITN

'Làng xưa giờ nơi nao?'

GD&TĐ - Làng quê, hồn quê, tình quê trở thành nguồn cảm hứng không bao giờ vơi cạn trong tâm hồn các thi sĩ.