58% người tiêu dùng Việt quan tâm đến hàng Việt

58% người tiêu dùng Việt quan tâm đến hàng Việt
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị được tổ chức với mục đích đánh giá những thành quả, khó khăn, nêu cao tính chủ động và nỗ lực của doanh nghiệp, kiến nghị các chính sách để tiếp tục thực hiện cuộc vận động về lâu dài với hiệu quả cao hơn; tạo diễn đàn cho các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp, bảo vệ người tiêu dùng và các doanh nghiệp đưa ra các sáng kiến nâng cao trách nhiệm đối với cuộc vận động.

Việc cổ súy, khuyến khích dùng hàng Việt sau một năm hưởng ứng cuộc vận động đã đạt những kết quả khả quan ban đầu: vừa góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp và hàng hóa Việt Nam, vừa đẩy lùi hàng kém chất lượng, góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ nội địa trong bối cảnh thị phần xuất khẩu đang bị co lại. Đây có thể xem là những tín hiệu tốt để tạo đà tiếp tục triển khai cuộc vận động trong thời gian tới. Kết quả đạt được là do sự cộng hưởng đồng bộ của các Bộ ngành, các cơ quan truyền thông, các hiệp hội ngành nghề, sự cố gắng của các doanh nghiệp, sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân.

 Theo kết quả điều tra gần đây của Công ty TV Plus, sau gần 1 năm Bộ Chính trị phát động chương trình "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", đã có trên 58% người tiêu dùng quan tâm đến hàng Việt, trong khi trước đây còn số này chỉ dừng ở mức khoảng trên 23%  (theo thống kê của Tập đoàn Grêy - Mỹ)”.

Trong khuôn khổ Hội nghị, Mặt trận Tổ quốc, Báo Nhân Dân, Bộ Công thương đánh giá về tình hình một năm thực hiện cuộc vận động. Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế TW báo cáo “Đánh giá cơ chế, chính sách liên quan người tiêu dùng Việt Nam, một số kiến nghị”.

Vũ Thành

Kỹ sư Trần Văn Tuấn bên mô hình cầu trượt thoát hiểm cho tòa nhà cao tầng.

Cầu trượt thoát hiểm cho nhà cao tầng

GD&TĐ - Giải pháp thoát hiểm nhà cao tầng bằng hệ thống cầu trượt sẽ khắc phục được những nhược điểm mà các giải pháp thoát hiểm hiện nay đang mắc phải.