3 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam được xếp hạng thế giới ở 2 lĩnh vực

GD&TĐ - Ngày 14/10, tổ chức Times Higher Education công bố thêm 4 lĩnh vực được xếp hạng. Việt Nam có đại diện ở 2 trong số 4 lĩnh vực này.
Ảnh minh hoạ/internet
Ảnh minh hoạ/internet

Theo đó, 4 lĩnh vực được Times Higher Education (THE) xếp hạng (World University Rankings by Subject năm 2022) là: Business & Economics (Kinh doanh & kinh tế), Education (Giáo dục), Law (Luật), Social Sciences (Khoa học Xã hội).

Lĩnh vực Kinh doanh và Kinh tế, Việt Nam có hai đại diện là: Trường ĐH Tôn Đức Thắng (top 201 - 250), ĐH quốc gia TPHCM (601+).

Lĩnh vực Khoa học Xã hội, Việt Nam có 3 đại diện là: Trường ĐH Tôn Đức Thắng (251 - 300), ĐH Quốc gia Hà Nội (501 - 600) và ĐH Quốc gia TPHCM (601+). Đây là lần đầu tiên ĐH Quốc gia Hà Nội được xếp hạng 501 – 600 thế giới ở lĩnh vực này.

3 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam được xếp hạng thế giới ở 2 lĩnh vực ảnh 1

Lĩnh vực Social Sciences (Khoa học Xã hội) của THE World University Rankings by Subject là bảng xếp hạng các trường đại học theo ngành, nhóm ngành đào tạo thuộc 11 lĩnh vực.

Kết quả của bảng xếp hạng này được đánh giá dựa 5 nhóm tiêu chí gồm các chỉ số: Trích dẫn (Citation), Thu nhập từ chuyển giao công nghệ (Industry Income), Triển vọng quốc tế (International Outlook), Nghiên cứu (Research) và Giảng dạy (Teaching).

THE đã sử dụng các nguồn dữ liệu từ khảo sát (do THE thực hiện), cơ sở dữ liệu Scopus (thuộc NXB Elsevier) và dữ liệu do cơ sở giáo dục đại học cung cấp để thực hiện xếp hạng, nhưng trọng số được điều chỉnh lại để phù hợp với từng lĩnh vực.

3 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam được xếp hạng thế giới ở 2 lĩnh vực ảnh 2

Bảng xếp hạng lĩnh vực Khoa học Xã hội được tổng hợp từ nhiều chuyên ngành nhỏ như: truyền thông và nghiên cứu truyền thông, nghiên cứu chính trị và nghiên cứu quốc tế (bao gồm cả nghiên cứu phát triển), xã hội học và địa lý.

So với kỳ xếp hạng THE World University Rankings by Subject 2021, Bảng xếp hạng lĩnh vực Khoa học Xã hội có 870 (tăng 79 so với kỳ xếp hạng năm 2020) cơ sở giáo dục được xếp hạng.

Times Higher Education công bố kết quả xếp hạng của 10/11 lĩnh vực, trong đó ĐH Quốc gia Hà Nội có 4 lĩnh vực được xếp hạng: Khoa học tự nhiên (Physical Sciences) thứ hạng 601 – 800 thế giới; Kỹ thuật (Engineering) thứ hạng 601 – 800 thế giới; Khoa học máy tính (Computer Sciences) thứ hạng 601 – 800 thế giới; Khoa học xã hội (Social Sciences) thứ hạng 501 – 600 thế giới.