Thôn 6

Đói vẫn phải... thoát nghèo để đạt chuẩn nông thôn mới

Đói vẫn phải... thoát nghèo để đạt chuẩn nông thôn mới

Thiếu đất sản xuất và việc làm ổn định, cái nghèo truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác. Trong số họ, không ít hộ đứt bữa, con cái bỏ học. Thế nhưng, họ lại được “giải phóng” khỏi cái nghèo theo cách không ai ngờ tới. Chuyện xảy ra ở huyện miền núi cao Nam Đông của tỉnh Thừa Thiên Huế.