Xử lý rác thải: Chi nhiều tỉ đồng mỗi ngày vẫn chưa có hiệu quả?

Đến thời điểm này, 90% lượng rác thải ở Việt Nam vẫn được xử lý bằng cách chôn lấp, như hàng chục năm trước đây.
Xử lý rác thải: Chi nhiều tỉ đồng mỗi ngày vẫn chưa có hiệu quả?

Tại sao mỗi ngày Hà Nội bỏ ra gần 2 tỉ đồng, TP.HCM bỏ ra gần 3 tỉ đồng để xử lý các chất thải sinh hoạt mà bao năm nay, vấn đề xử lý rác thải ở các thành phố lớn vẫn không có cải thiện đáng kể?

 

Theo VTV