Xây dựng hệ thống hỗ trợ và bảo vệ trẻ em trong trường học

GD&TĐ - Đây là một trong những mục tiêu cụ thể trong Kế hoạch thực hiện Chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2017 - 2020 của ngành Giáo dục TP Hồ Chí Minh.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Các mục tiêu còn lại của Kế hoạch là: Cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh trong nhà trường có khả năng nhận biết, thông báo và xử lý các hình thức xâm hại và bạo lực đối với trẻ em. Xây dựng cơ sở pháp lý quy định, hướng dẫn cơ chế, quy trình và các hoạt động bảo vệ trẻ em trong trường học.

Giai đoạn 2017 - 2018, Sở GD&ĐT đưa ra các hoạt động thực hiện Kế hoạch trên như sau:

Hoạt động 1. Phối hợp với các Sở, Ban, Ngành thành phố nghiên cứu, rà soát, đánh giá các văn bản đã ban hành; chia sẻ thông tin, dữ liệu về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em để kiến nghị sửa đổi, bổ sung và đề xuất các văn bản phù hợp trong giai đoạn mới

Hoạt động 2. Nghiên cứu, xây dựng cơ chế phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội về công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Hoạt động 3. Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức - viên chức quản lý giáo dục, giáo viên về công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Hoạt động 4. Truyền thông, giáo dục, nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em cho học sinh, công chức, viên chức quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên, cha mẹ trẻ em, học sinh trong cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và cơ sở giáo dục khác.

Giai đoạn 2018 - 2020: Tiếp tục xây dựng cơ chế phối hợp giữa Ngành Giáo dục và Đào tạo và Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội về công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức - viên chức quản lý giáo dục, giáo viên về công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Truyền thông, giáo dục, nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em cho học sinh, công chức - viên chức quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên, cha mẹ trẻ em, học sinh trong cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và cơ sở giáo dục khác.

Phối hợp tổ chức thực hiện một số chương trình, hoạt động cụ thể trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ