rssheader

29/10/2020

Những ảnh hài hước trong ngày

Vui Tính - 14/08/2019, 17:33 GMT+07 | Xả xì trét
Muốn thử cảm giác lạ không. Muốn thử cảm giác lạ không.
Đặt niềm tin nhầm chỗ. 
Lính cứa hỏa nước bạn đó. 
Đây là lý do không lên nghe vợ. 
Khi bạn có một mình. 
Đây là xe bus nước bạn đó. 
Vì sao lại thế. 
Ngoan nằm xuống nào. 
Sao để mình khác biệt. 
Bao giờ thì anh về được. 
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm