Văn phòng Chủ tịch nước công bố 2 luật mới

Văn phòng Chủ tịch nước công bố 2 luật mới

Luật Khám bệnh, chữa bệnh ra đời nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn của công tác khám bệnh, chữa bệnh hiện nay. Đặc biệt, sẽ khắc phục được những tồn tại, bất cập, bức xúc hiện nay như quá tải bệnh viện, một số bệnh viện nhà nước phải đáp ứng đủ điều kiện về cơ sở vật chất, rác thải mới được hoạt động.

Luật khám bệnh, chữa bệnh xóa bỏ sự phân biệt đối xử trong công tác khám chữa bệnh. Cụ thể, chứng chỉ hành nghề sẽ được cấp cho mọi người hành nghề khám chữa bệnh, giấy phép hoạt động sẽ cấp cho mọi cơ sở khám chữa bệnh, gồm cả khu vực tư nhân và nhà nước. Luật đảm bảo cho các cơ sở khám chữa bệnh đều hoạt động trong một mặt bằng pháp luật bình đẳng, không có sự phân biệt đối xử giữa cơ sở khám chữa bệnh nhà nước và tư nhân.

Các quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở khám chữa bệnh, quy định về chứng nhận chất lượng đối với  cơ sở khám chữa bệnh chính là nền tảng để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, từng bước đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về khám chữa bệnh.

Văn phòng Chủ tịch nước công bố 2 luật mới ảnh 1

Luật Người cao tuổi đảm bảo cho người cao tuổi được chăm sóc tốt hơn (ảnh minh họa)

Luật Người cao tuổi, có hiệu lực từ 1/7/2010 đã thể chế hóa được đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về người cao tuổi một có hệ thống, đầy đủ và toàn diện. Luật đã đáp ứng được cho nhiều đối tượng thụ hưởng và thỏa mãn nhu cầu trước mắt, đồng thời có giá trị cho sự phát triển lâu dài khi nước ta bước vào giai đoạn già hóa dân số. Luật quy định rõ người cao tuổi được giảm giá vé, dịch vụ trong một số dịch vụ, điều này thể hiện trách nhiệm của Nhà nước, xã hội và cộng đồng trong chăm sóc người cao tuổi, đáp ứng một phần nhu cầu chính đáng của người cao tuổi. Những vấn đề cụ thể, chi tiết sẽ được Chính phủ quy định tại Nghị định hướng dẫn thi hành luật.

Theo quy định của Luật, hàng năm vào dịp Ngày người cao tuổi Việt Nam 6/6, Chủ tịch nước gửi thư chúc mừng đến toàn thể người cao tuổi Việt Nam, thể hiện sự quan tâm, động viên của Đảng và Nhà nước đối với người cao tuổi.

Đối với các chính sách bảo trợ, Luật xác định người từ 60 tuổi trở lên là người cao tuổi, người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên được hưởng trợ cấp hàng tháng, nhưng do điều kiện ngân sách còn có hạn, nên trước mắt sẽ có giới hạn phạm vi thụ hưởng qua việc phân nhóm cụ thể để quyết định mức trợ cấp xã hội hợp lý.

Quang Anh