rssheader

05/12/2020

TS Ngô Phương Lan được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến và phát triển điện ảnh Việt Nam

Bình Thanh (TH) - 26/07/2019, 09:22 GMT+07 | Văn hóa
TS Ngô Phương Lan - Nguyên Cục trưởng Cục Điện ảnh được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến và phát triển điện ảnh Việt Nam. TS Ngô Phương Lan - Nguyên Cục trưởng Cục Điện ảnh được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến và phát triển điện ảnh Việt Nam.

Đại hội thành lập Hiệp hội Xúc tiến và phát triển điện ảnh Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2019 – 2024) đã diễn ra vào ngày 25/7 tại Hà Nội.

Theo đó, Hiệp hội Xúc tiến và phát triển điện ảnh Việt Nam được thành lập để tập hợp các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân làm công tác sản xuất phim, các nhà đầu tư, xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam.

Trong nhiệm kỳ I, hoạt động chính của Hiệp hội bao gồm: Xây dựng kho dữ liệu điện ảnh Việt Nam; xây dựng bộ tài liệu tổng hợp giới thiệu về môi trường làm phim tại Việt Nam; hỗ trợ liên kết và bảo vệ quyền lợi các nhà sản xuất phim; tư vấn, đề xuất về xây dựng chủ trương, chính sách điện ảnh; đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho người làm điện ảnh.

Ban Chấp hành Hiệp hội Xúc tiến và phát triển điện ảnh Việt Nam ra mắt. 

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 23 thành viên, TS Ngô Phương Lan, nguyên Cục trưởng Cục Điện ảnh được bầu là Chủ tịch Hiệp hội.

“Việc thành lập Hiệp hội xuất phát từ tình hình thực tế của điện ảnh, là nhu cầu khách quan, cần thiết để bảo vệ, hỗ trợ các nhà làm phim, nhà sản xuất phim, doanh nghiệp để thúc đẩy điện ảnh Việt Nam phát triển.

Nhiệm vụ quan trọng nhất của Hiệp hội là làm sao tạo được không khí, sân chơi hào hứng mà trách nhiệm đối với những người hoạt động điện ảnh và các nhà đầu tư để tiến tới một sự chuyên nghiệp trong điện ảnh.” – TS Ngô Phương Lan nhấn mạnh.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm