rssheader

14/05/2021

Khai mạc trưng bày "Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội"

Tuệ An - 19/01/2021, 15:58 GMT+07 | Văn hóa
Trưng bày chuyên đề “Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội”. Trưng bày chuyên đề “Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội”.

Ngày 19/1, tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia, số 25 Tông Đản, Hoàn Kiếm, Hà Nội đã khai mạc buổi trưng bày chuyên đề “Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội”.

Trưng bày do Bảo tàng Lịch sử quốc gia phối hợp với Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2021), hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Với hơn 200 tài liệu, hiện vật, hình ảnh tiêu biểu được lựa chọn, trưng bày chuyên đề “Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội” giới thiệu 3 nội dung: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam; từ Đại hội đến Đại hội.

Các tài liệu, hiện vật trưng bày gồm: báo cáo, diễn văn, văn kiện, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là nhiều bản thảo bài viết, bài nói chuyện mang bút tích gốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí Tổng Bí thư qua nhiều thời kỳ... đã làm nên bức tranh tổng quát về sự lớn mạnh, đoàn kết của Đảng cộng sản Việt Nam suốt chiều dài lịch sử cách mạng.

Thông qua trưng bày, Bảo tàng Lịch sử quốc gia mong muốn góp phần giúp công chúng, đặc biệt là cán bộ, đảng viên trẻ hiểu rõ hơn về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam; 12 kỳ Đại hội Đảng với những thắng lợi, thành tựu, bài học kinh nghiệm của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Từ đó, người xem thấy rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hòa bình, phát triển.

Trưng bày "Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội" mở cửa đến hết tháng 5/2021.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm