rssheader

21/09/2020

Danh nhân Nguyễn Huy Nhuận với dấu ấn văn hóa, giáo dục

Lê Đăng - 29/12/2018, 08:22 GMT+07 | Văn hóa
Hội thảo thu hút đông đảo các nhà khoa học
 Hội thảo thu hút đông đảo các nhà khoa học

Hội thảo nhằm đánh giá những đóng góp của danh nhân Nguyễn Huy Nhuận đối với sự nghiệp văn hóa, chính trị và truyền thống khoa bảng dòng họ Nguyễn Huy đối với quê hương, đất nước.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, TS Lê Xuân Kiêu – Giám đốc Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu – Quốc Tử Giám đã nhận định: “Tiến sĩ Nguyễn Huy Nhuận là người đã để lại những dấu ấn trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, văn hóa, giáo dục ở thế kỷ XVIII”.

Tiến sĩ Nguyễn Huy Nhuận đã có nhiều đóng góp trong lĩnh vực giáo dục đào tạo nhân tài cho đất nước, trong đó có Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Đề cập về vấn đề này, TS. Đặng Kim Ngọc cho biết: “Về đóng góp của Tiến sĩ Nguyễn Huy Nhuận cho Văn Miếu - Quốc Tử Giám, năm Cảnh Hưng thứ 6 (1755) Nguyễn Huy Nhuận tâu xin sửa lại chương phục tượng thánh thờ ở Văn Miếu, bằng việc dùng phẩm phục đế vương thay cho áo mũ của quan Tư khấu như trước, được chúa Trịnh Doanh chấp nhận”.

Việc dùng phẩm phục đế vương thờ ở Văn Miếu bắt đầu từ đó. Lúc này Nguyễn Huy Nhuận rất chú trọng tới việc giáo dục, đào tạo nhân tài. Ông dành khá nhiều thời gian cho việc chăm lo tới Văn Miếu - Quốc Tử Giám.Việc làm này cũng rất hợp với ý của chúa Trịnh Doanh.

Hội thảo là dịp để bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa dòng họ Nguyễn Huy. 

Tháng 5 năm Bính Tý (1756), Trịnh Doanh đã chỉ dụ cho Nguyễn Huy Nhuận, Nguyễn Bá Lân rằng: “Trước vì ngoài biên nhiều việc, việc giảng đọc hơi ít. Nay triều đình vô sự, ta muốn ngày ngày giảng đọc để tắm gội đạo lý của Thánh hiền. Các khanh ai nấy cũng nên cố gắng, chớ để một ngày giảng mười ngày không”.

Sau đó Trịnh Doanh cho Tham tụng Nguyễn Huy Nhuận giữ chức Tri Quốc Tử Giám. Chức trách của quan Tri Giám là trông coi việc giảng dạy và học tập ở trường Giám.

Tại hội thảo, thông qua gần 30 bài tham luận, các đại biểu tập trung nghiên cứu, đánh giá xung quanh các nội dung: Tiến sĩ Nguyễn Huy Nhuận - Con người và sự nghiệp; Truyền thống hiếu học, khoa bảng và những đóng góp của các nhà khoa bảng dòng họ Nguyễn Huy với quê hương, đất nước; Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa dòng họ Nguyễn Huy.

Đây là một sự kiện giàu ý nghĩa nằm trong chuỗi hoạt động nhằm tôn vinh các bậc khoa bảng, hiền tài - những người có nhiều đóng góp nổi bật với quê hương, đất nước, nêu gương sáng cho đời sau, góp phần phát huy truyền thống hiếu học, khoa bảng và hiếu nghĩa.

Tiến sĩ Nguyễn Huy Nhuận sinh năm Mậu Ngọ (1678), mất năm Mậu Dần (1758). Nguyễn Huy Nhuận đã đỗ Đệ tam giáp Đồng Tiến sĩ xuất thân khoa Quý Mùi, niên hiệu Chính Hòa thứ 24, đời Lê Hy Tông (1703). Ông làm quan đến chức Thượng thư, Tham tụng, hàm Thiếu phó Thái bảo, Nhập thị Kinh Diên, Tri Quốc Tử Giám. Về trí sĩ được phong tặng Đại tư không, Phụng thị ngũ lão. Khi mất, được truy tặng Đại tư mã. Ông là người khai khoa cho dòng họ Khoa bảng Nguyễn Huy và cũng là người đỗ Đại khoa đầu tiên của làng khoa bảng Phú Thị.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm