rssheader

21/01/2021

Bắc Ninh không “chém lợn” dịp Xuân Kỷ Hợi

Cao Sơn - 24/01/2019, 16:23 GMT+07 | Văn hóa
Bắc Ninh không “chém lợn” dịp Xuân Kỷ Hợi

Đặc biệt, tiếp tục quán triệt nghiêm việc không thực hiện tục “chém lợn” trong lễ hội truyền thống khu phố Thượng.

Mùa lễ hội Xuân năm 2018, công tác chỉ đạo, quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã được thực hiện tốt, đảm bảo an ninh, an toàn.

Một số Lễ hội như Lễ hội Lim, Lễ hội Đền Bà Chúa kho, Lễ hội truyền thống khu phố Thượng đã đi vào nền nếp. Tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Công tác vệ sinh môi trường chưa đảm bảo; hiện tượng ùn tắc giao thông, lấn chiếm khu di tích vẫn còn; việc đốt vàng mã có giảm song chưa đáng kể; hiện tượng đổi tiền lẻ...

Trong mùa lễ hội Xuân 2019, với quyết tâm bảo đảm an toàn, ý nghĩa cho mùa lễ hội, tỉnh Bắc Ninh sẽ thực hiện đồng bộ một số nội dung trong công tác quản lý, và tổ chức lễ hội như: Triển khai nghiêm các thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội; ban hành quy định cụ thể về trang trí, khánh tiết tại khu vực tổ chức lễ hội; xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm trong mùa lễ hội...

Các lễ hội phải được tổ chức đúng quy định của các cấp, nghiêm túc thực hiện việc xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, gây phản cảm trong xã hội như: Đánh bạc trá hình, mê tín dị đoan...

 
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm