Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Văn hoá khơi dậy, nhân lên tiềm năng sáng tạo của con người

ND - 26/03/2019, 14:41 GMT+7 | Thời sự
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam gắn Huân chương Lao động hạng Ba lên lá cờ truyền thống nhà trườngPhó Thủ tướng Vũ Đức Đam gắn Huân chương Lao động hạng Ba lên lá cờ truyền thống nhà trường

Diễn văn của PGS.TS Phạm Thị Thu Hương – Hiệu trưởng nhà trường đã ôn lại chặng đường 60 năm, Trường Đại học Văn hoá Hà Nội đã đào tạo được gần 50 nghìn cử nhân, hơn 3.500 thạc sĩ, tiến sĩ tốt nghiệp, cung cấp nguồn nhân lực lớn cho ngành văn hóa, thể thao và du lịch, có mặt trên khắp mọi miền của Tổ quốc, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc.

Từ 4 ngành ban đầu đến nay trường đã trở thành một đại học đa ngành với 29 chương trình đào tạo cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ. Nhà trường đã thiết lập quan hệ hợp tác thường xuyên, hiệu quả với 50 trường đại học lớn và các Tổ chức khoa học uy tín các nước như Mỹ, Italia, Anh, Bỉ, Nhật, Hàn Quốc, Thái Lan… liên kết triển khai nhiều hoạt động hợp tác khoa học và đào tạo có hiệu quả. 

 Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu chào mừng
Phó Thủ tướng bày tỏ mong muốn, mỗi giảng viên, cán bộ, sinh viên của Trường luôn là tấm gương sáng về trí tuệ và tâm hồn. Không chỉ trong trường mà ở mọi nơi, mọi lúc. Không chỉ trong học tập, giảng dạy, nghiên cứu mà trong mọi hoàn cảnh, tình huống, trong mọi thái độ, cử chỉ, việc làm dù là nhỏ nhất. Những trách nhiệm này rất lớn, rất khó khăn nhưng cũng rất đáng tự hào.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thay mặt Chính phủ đã gửi tới tập thể nhà trường lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, chỉ rõ: Không chỉ mang trọng trách “soi đường cho quốc dân đi”, văn hóa còn là mục tiêu và động lực của sự phát triển. Văn hóa do con người sáng tạo ra và cũng chi phối toàn bộ hoạt động của con người, tạo nên giá trị làm người, giúp cho con người ngày càng hoàn thiện.

Đảng ta đã xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt và văn hóa là nền tảng tinh thần. Để xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc với phương châm xuyên suốt “Dân tộc, Khoa học, Đại chúng” cần có một đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa có tâm, có tài. Đó chính là trách nhiệm của các cơ sở đào tạo về lĩnh vực văn hóa.

Đối với trường đại học Văn hóa Hà Nội, đó là trách nhiệm phát triển thành cơ sở giáo dục đại học mạnh, trung tâm đào tạo, nghiên cứu có uy tín với cơ chế quản trị hiện đại để phát huy tính tự chủ và sức sáng tạo của cả trường, của từng đơn vị, từng giảng viên, từng sinh viên. Đồng thời xây dựng môi trường học tập, nghiên cứu, sinh hoạt văn hóa mẫu mực để nêu gương, để lan tỏa trong cộng đồng các trường đại học và rộng hơn là ra toàn xã hội.

Phó Thủ tướng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm hơn nữa tới lĩnh vực văn hóa, tới nhiệm vụ phát triển văn hóa, phát triển đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa, tăng cường các nguồn lực đầu tư cho văn hóa nhất là về đào tạo, nghiên cứu về văn hóa. Bởi văn hoá sẽ khơi dậy, nhân lên tiềm năng sáng tạo của con người, huy động sức mạnh nội sinh to lớn trong mỗi người để đất nước có thể phát triển nhanh hơn, bền vững hơn.

Trong quá trình thực hiện tự chủ, Bộ VHTTDL, Bộ GD&ĐT cần quan tâm sát sao để Trường đại học Văn hoá Hà Nội và các cơ sở đào tạo, nghiên cứu về văn hoá có điều kiện để phát triển thành các trung tâm đào tạo có chất lượng, uy tín và Trường đại học Văn hoá Hà Nội không chỉ phấn đấu thành một trung tâm đào tạo uy tín nhất nước mà còn mà trong khu vực và xa hơn là quốc tế. - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm